Organització interna

“La PTP s’articula a partir d’una junta directiva interdisciplinar, recolzada per una oficina tècnica i la participació dels socis”

Som usuaris del transport públic amb diversos perfils i professions col·laborant per generar consensos i aconseguir inversions al voltant del transport públic. Més de 300 socis aporten el seu gra de sorra per aixecar la veu del transport públic.

La Junta Directiva (2016-2017)

3.2La Junta Directiva es reuneix amb una periodicitat mensual i està formada pels socis i sòcies de l’entitat agrupats en una candidatura escollida durant l’Assemblea General Ordinària anual. La Junta Directiva actual procedeix d’una candidatura única de caràcter unitari que integra múltiples perfils professionals i personals.

L’actual junta es composa de 22 persones:

 • President: Ricard Riol Jurado
 • Vice-president: Manel Ferri Tomàs
 • Secretari executiu: Albert Obiols Juan
 • Tresorer: José Luis Rodrigo Jiménez
 • Vocal de estudis: Xavier Lujan Calvo
 • Vocal d’economia del transport: Juan Ramón Domínguez
 • Vocal d’equilibri territorial: Josep Maria Olivé Garcia
 • Vocal de medi ambient: Susana Pascual García
 • Vocal de mobilitat laboral: Miquel de Toro Muñoz
 • Vocal de mobilitat no motoritzada: Joan Valls Fontova
 • Vocal de relacions estatals: Manu Crespo Yáñez
 • Vocal de relacions internacionals: Pau Noy Serrano
 • Vocal de xarxa viària: Joan Anton Tineo Marquet
 • Vocal territorial de Barcelona: Sílvia Casorrán Martos
 • Vocal territorial del Barcelonès Nord: José Luis Rodrigo Jiménez
 • Vocal territorial de l’Alt Penedès: Albert Parés i Soldevila
 • Vocal territorial Marge Dreta del Baix Llobregat: Carlos Ortí Ortega
 • Vocal territorial Marge Esquerra del Baix Llobregat: Lluís Carrasco Martínez
 • Vocal territorial Adjunt Marge Esquerra del Baix Llobregat: Javier Paricio Josa
 • Vocal territorial del Camp de Tarragona: Daniel Pi i Noya
 • Vocal territorial de l’Àrea de Girona: Marc Iglesias Pérez
 • Vocal territorial d’Osona: Adrià Ramírez Papell
 • Vocal territorial del Vallès Oriental: Blai Aparici Dupasquier
 • Vocal territorial del Vallès Occidental: Albert Turon i Vilaseca

Oficina tècnica

Per tal d’estudiar i comunicar els projectes de transport públic més rellevants la Junta directiva va decidir crear una oficina tècnica. En l’actualitat el personal de l’oficina tècnica està format per Ricard Riol Jurado (Enginyer tècnic d’obres publiques, en dedicació exclusiva), Xavier Lujan Calvo (geògraf, en dedicació parcial) i Albert Obiols Juan (diplomat en ciències empresarials i econòmiques, dedicació parcial).

Participació dels socis

4.0Els socis es reuneixen periòdicament en Juntes Obertes per tractar temes d’actualitat sobre la mobilitat, i en Assemblees Ordinàries amb periodicitat anual.

A les Assemblees Ordinàries es presenten i ratifiquen els comptes econòmics i el balanç de gestió, i es voten les candidatures de Junta Directiva per a un període d’un any.

Finançament

El finançament de la PTP es basa en la prestació de serveis a través de l’oficina tècnica a empreses i administracions relacionades amb la mobilitat, així com les aportacions dels associats. Eventualment s’aconsegueixen fons extra amb la venda de productes dissenyats per la PTP.

public-tw