Search

Hem presentat una al·legació al projecte d’“Urbanització amb pas alternatiu de la travessera BV-4316 a Sentfores-La Guixa”. Hem volgut destacar la importància de millorar la mobilitat a la zona i promoure l’ús del transport públic.

Proposem implementar un sistema que doni prioritat als autobusos de la línia 470 a la travessera de Sentfores-La Guixa. Aquesta prioritat de pas permetria reduir els temps de viatge dels autobusos, cosa que beneficiaria un gran nombre de persones que utilitzen aquest mitjà de transport per desplaçar-se entre Vic, Sentfores-La Guixa, Santa Eulàlia de Riuprimer i Muntanyola.

Oferir el millor temps de viatge en transport públic entre aquestes localitats podria promoure l’ús del transport públic col·lectiu i contribuir a una mobilitat més sostenible a la comarca. Aquesta iniciativa també tindria un impacte positiu en la reducció de l’ús de vehicles privats i en la millora de la qualitat de vida dels habitants d’aquestes àrees.

Pots consultar-les aquí