Search

El 17 de novembre de 2022 va tenir lloc un incident amb un patinet elèctric dins un vagó de FGC. Arrel d’aquest accident, l’ATM de Barcelona va posar sobre debat la necessitat de prohibir l’entrada d’aquests vehicles al transport públic. Finalment, aquesta mesura ja té data: el proper 1 de febrer no es podrà entrar amb el patinet elèctric al transport públic, sota una multa de 200 €.

No hem d’oblidar que des del desconfinament, moltes de les persones usuàries del transport públic utilitzen els VMP per fer desplaçaments d’última milla, estalviant-se alguns minuts al trajecte. La intermodalitat entre els VMPs i el transport públic ha contribuït al canvi modal del vehicle privat a una combinació de mobilitat atractiva i assequible.

A més a més, gran part de la mobilitat generada per aquesta intermodalitat és ocupacional o per estudis, com a alternativa a l’oferta insuficient de transport públic en algunes zones, o bé com a alternativa al vehicle privat, el qual té un cost molt més elevat que no pot ser assumit per persones amb renda baixa. 

Amb la introducció d’aquesta prohibició:

És per això que des de la PTP demanem:

En tant que comprenem que cal fer una investigació com cal de l’incident, analitzar-ne les causes exactes i evitar repeticions, no podem talar un bosc per evitar un incendi.