Mapa imprimible sobre full desplegable horitzontal. Inclou tots els serveis de bus i ferrocarril a la comarca del Maresme. Es grafien sobre una base esquemàtica orientada en paral·lel al mar. Aquest mapa ha estat elaborat pels serveis tècnics del Departament de Territori i Mobilitat de la Generalitat de Catalunya a partir dels esborranys de la PTP.

Darrera actualització: setembre de 2014

Descarrega la darrera versió al Web de TES