Honorable Senyor Pere Macias i Arau
Conseller de Política territorial i Obres Públiques
Generalitat de Catalunya

Benvolgut Conseller,

Us volem expressar la preocupació de la nostra associació per la repercussió que sobre els usuaris ha tingut la darrera vaga en el transport de viatgers de la província de Barcelona.

Les notícies donen compte d’una vaga esquitxada per múltiples incidents que han afectat notòriament els usuaris. Això ens ho diuen els mitjans de comunicació, però també ens ho diuen els canals propis de la PTP. Han estat actes de vandalisme que han arribat a posar en perill la integritat dels usuaris, alguns d’ells infants.

Per altre costat, els serveis mínims han estat manifestament incomplerts. En els casos -molt nombrosos– de serveis d’autobús a poblacions sense servei ferroviari, els usuaris no han pogut arribar a fer el viatge. Molts d’ells no poden accedir al cotxe particular, de manera que podem afirmar, sense por a equivocar-nos, que el dret de la mobilitat de molts ciutadans han estat violentat. Quants usuaris s’hauran quedat hores i hores a la parada confiant en què els serveis mínims s’havien de complir?

Flac favor fan les vagues al transport públic. Al final sempre surt guanyant el cotxe. Però si els serveis mínims es compleixen i els passatgers poden acabar fent el viatge sense sobresalts, la ciutadania normalment arriba a comprendre les raons d’uns i altres en el conflicte.

És obligació dels poders públics de garantir els drets de la ciutadania, entre ells el de la mobilitat. Des de la nostra associació us preguem que facis tot el que estigui a les vostres mans perquè aquest tipus de problemes no es tornin a produir en el futur. La diferència de punts de vista, raonable en tot procés negociador, s’hauria de poder solventar de formes més civilitzades i amb respecte als drets dels usuaris.

Us saluda ben cordialment,

Barcelona, 20 de juny de 2001