20091030-busx3

20091030-busx3

  • El dret de vaga no ha d’anar en detriment de la seguretat i dels drets de les ciutadanes i ciutadans a la província de Barcelona
  • Ahir, el Congrés dels Diputats va despenalitzar l’ocupació del carril bus i el respecte al nou límit de velocitat de 80 km/h en excloure’ls de la pèrdua de punts del permís de conduir
  • Avui, el Ple Municipal de l’Ajuntament de Barcelona aprova un esquema més eficient i racional per la xarxa d’autobusos de Barcelona

 

Vaga sí, però amb respecte per a la seguretat i els drets dels usuaris


Tot i que la PTP no té per objecte la valoració d’assumptes laborals i tot respectant el dret i les causes que han conduït a l’actual vaga, considerem que alguns esdeveniments puntuals han coartat els drets i la seguretat dels ciutadans usuaris de forma desproporcionada i injustificada.

LA SEGURETAT DE LES PERSONES. L’acció d’una minoria de vaguistes ha desencadenat accions violentes contra alguns vehicles de transport públic amb persones al seu interior, de totes les edats. Fins i tot s’han detectat atacs contra vehicles que realitzaven els serveis mínims decretats pel Departament de Treball en format de pedregades contra els vidres o pistoles d’aire comprimit a diversos punts de la província de Barcelona. Cal posar tots els mitjans per aconseguir que el dret a vaga s’executi sense posar en perill la integritat de les persones ni malmetre la imatge de tot el col·lectiu vaguista i les seves reivindicacions.

LA INFORMACIÓ SOTA MÍNIMS. En segon lloc, no es poden establir i comunicar els serveis mínims unes poques hores abans de la jornada de vaga, sense temps per avisar els operadors i usuaris. En el millor dels casos, les primeres informacions de serveis mínims van arribar a quarts de nou del vespre del 28 d’octubre, i no concretaven els serveis que circularien sinó la proporció de plantilla que hi treballaria, fent impossible una comunicació clara i puntual sobre els serveis mínims als usuaris. Alguns operadors van informar a les parades, però cap pàgina web de les administracions públiques ATM o EMT va alertar sobre els serveis mínims durant el primer dia. La immensa majoria dels usuaris ha viscut amb desconcert una jornada de vaga caracteritzada per la manca d’informació a temps, especialment quan no es té idea de quines empreses fan vaga i quins són els seus serveis mínims.

 

El Congrés dels Diputats despenalitza la invasió del carril bus amb la pèrdua de punts


La PTP considera que aquesta rebaixa és contrària a la filosofia equitativa del “carnet per punts”, que condiciona la seguretat vial amb la responsabilitat del conductor amb molta més eficàcia que la simple interposició de multes.

Però la tesi dels qui deprecien la capacitat del transport públic per millorar la seguretat vial i la salut de les persones s’ha imposat, aconseguint treure de la llista d’infraccions amb pèrdua de punts la invasió del carril bus. Els defensors d’aquesta modificació del nou permís de conduir addueixen que la invasió del carril bus no afecta la seguretat vial, una tesi molt discutible des de molts punts de vista. Els mateixos impulsors d’aquesta negativa reforma del permís per punts també han aconseguit que violar els nous límits ambientals i de seguretat a 80 km/h no sigui objecte de pèrdua de punts si no se superen els marges corresponents al límit de 100 km; és a dir 130 km/h.

Els adinerats d’aquest país ja tenen la impunitat que volien per envair el carril bus quan vulguin o circular pels nous límits a 80 km/h com si res no hagués passat, només ho hauran d’abonar “in situ” o a fi de mes. Podem concloure, per tant, que la modificació del permís per punts millora la impunitat dels infractors d’aquest país, especialment si tenen alt poder adquisitiu.

 


Llum entre la foscor: l’Ajuntament de Barcelona dóna llum verda a una xarxa de bus eficient


El Consell Plenari Municipal de Barcelona, a petició d’ERC, ha aprovat per majoria absoluta una proposició de cara a la millora de l’eficiència econòmica, ambiental i energètica de la xarxa de transport públic de superfície de la ciutat, tot millorant-ne la freqüència, l’accessibilitat i la intermodalitat en el marc d’una nova xarxa.

Precisament aquesta és la idea que defensa la PTP des de fa molt de temps, integrar el tramvia i el nou bus exprés, en el marc d’una nova xarxa, jerarquitzada i més ortogonal i funcional, a executar de forma coordinada i paral·lela a la reforma de l’avinguda Diagonal.

Tant el tramvia com el bus exprés, circularien per uns carrils específics millorats i protegits semafòricament, aconseguint un nou servei més freqüent i ràpid que l’actual, que al mateix temps es remodelaria dins d’una jerarquia inferior.

Felicitem l’Ajuntament de Barcelona per la seva acció per millorar les prestacions del transport públic de superfície a la ciutat, aconseguint així més equitat en l’accés dels persones a la mobilitat, una millora de la qualitat ambiental i de la competitivitat econòmica.

 

Barcelona, 30 d’octubre de 2009