plans-metro-bl
  • Un estudi de la PTP demostra que els temps de viatge es duplicarien amb escreix entre Sant Boi i Cornellà, si es travessa el riu per Sant Feliu; perjudicant els ciutadans de Castelldefels, Gavà, Viladecans i Sant Boi
  • La idea d’arribar a Sant Feliu amb aquesta línia és una barbaritat tècnica, ja que duplica el recorregut actual de la línia C4 i multiplica per dos els costos necessaris per la travessia del riu
  • Sant Feliu podria resoldre la seva connectivitat amb els municipis del Delta amb un simple transbordament a Cornellà Centre


plans-metro-bl

En negre i discontinu, perllongament de la línia 3 de Rodalies (C3). En verd fos i discontinu, perllongament de la línia 3 de Metro (L3).

Una idea massa cara i ineficaç

Recentment ha aparegut a premsa el lament de què “Sant Feliu caigués del projecte de la línia C3” quan el titular d’aquesta infraestructura, el Ministeri de Foment, no ho havia considerat mai.

La PTP celebra que el Ministeri no contempli l’aberració tècnica i funcional que suposa creuar el riu Llobregat des de Cornellà fins a Sant Boi donant una volta de 11,3 km i 13 minuts per Sant Feliu, municipi que ja compta amb una línia de Rodalies cèntrica, un tramvia, un projecte de soterrament i un projecte de Metro. Aquesta línia pesant de Rodalies s’ha plantejat sota criteris polítics i en cap cas tècnics o funcionals, i tal com està plantejada oferiria pitjors temps de viatge que una bicicleta per la passarel•la entre Sant Boi i Cornellà, o que l’autobús interurbà que cobreix la relació en menys de 5 minuts. A més, la Conselleria de Política Territorial i Obres Públiques redacta un projecte de carril bus que seria 3 vegades més ràpid que el tren d’alta capacitat (Rodalies).

El revolt per Sant Feliu, a més de perjudicar una població 5 vegades superior a aquest municipi, malbarata els recursos públics necessaris per la travessia del riu, perquè el seu traçat és el doble de llarg. A més, l’arribada a Sant Feliu consisteix en una parada inconnexa al sud del municipi que no connecta amb la C4 fins arribar a Sant Joan Despí, obligant els usuaris a duplicar recorreguts entre Sant Joan Despí i Sant Feliu (vegeu plànols). El gran revolt per Sant Feliu aconseguiria un fet tan insòlit com malbaratador: 3 infraestructures d’alta capacitat (6 vies) totalment paral•leles entre Sant Feliu i Sant Joan Despí (A Barcelona, ni la unió de Plaça Catalunya amb la de les Glòries de Barcelona té tanta potència).

La PTP defensa l’opció més econòmica i eficaç per la majoria dels ciutadans, i planteja que les connexions menors, com és la unió entre els municipis del Delta i Sant Feliu, es realitzi a partir de la intermodalitat a Cornellà Centre utilitzant la línia C4 de Rodalies.

Comparativa de temps de viatge i costos contructius entre diverses alternatives

Alternatives entre Sant Boi (Torre de la Vila) i Cornellà (Can Mercader)

ATM 2001

Per St. Joan D.

PTOP 2004

Per St. Feliu

PTP – Foment  (?)

DIRECTE

Distància i temps1 de recorregut

9,5 km

11,3 km

5,4 km

5 parades

6 parades

3 parades

11 minuts

13 minuts

6 minuts

Construcció de nou traçat
(60 M€/km)

8 km (86%)

10,1 km (88%)

5,4 km (100%)

480 M€

606 M€

324 M€

Font: Informe i propostes de millora dels perllongaments de la línia 3 de Metro i línia 3 de Rodalies al Baix Llobregat. PTP

Alternatives més eficients

La PTP ha presentat un exhaustiu informe als Ajuntaments i Generalitat on s’exposen aquests motius i diversos càlculs econòmics i de temps de viatge sobre la proposta conjunta de Metro i Rodalies a la comarca.

Al mateix document, es planteja que Sant Feliu resolgui les seves carències de transport a partir de la intermodalitat com fa tothom, amb una potenciació de freqüències i millora dels temps de viatge a les línies C4 de Rodalies i T3 de Tramvia, així com un projecte de Metro més directe que l’actualment plantejat, que comuniqui La Falguera i Mas Lluí amb el centre urbà i Rodalies.

Amb aquesta alternativa, Sant Feliu podria tenir un potent “hub” de transports a l’actual estació de Renfe i els 225.000 habitants dels municipis del Delta no resultarien perjudicats pel revolt de la línia C3.

La Generalitat està estudiant l’informe de la PTP en aquests moments i fruït dels resultats d’aquest estudi es realitzarà una presentació pública de l’informe.

plans-metro-blptp

L’alternativa plantejada per la PTP substitueix els solapaments per afavorir noves i més ràpides connexions, entre les dues marges del riu i també entre els barris i centres urbans de cada municipi.