20100122-vt1

Un dels projectes estrella de la PTP, el Bus Exprés de la Vall del Tenes, impulsat des de la Mancomunitat de Municipis de la Vall del Tenes, avança gràcies al suport del Departament de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat. Adjuntem notícia del viatge realitzat pel director general de transport Terrestre, Manel Villalante, i dels alcaldes de Bigues i Riells, Santa Eulàlia, Lliçà d’Amunt, Lliçà de Vall i Parets.

 

Els pobles del Tenes adaptaran els semàfors per agilitar el bus exprés

EL 9 NOU. 22 de gener de 2010.

Els Ajuntaments de Bigues i Riells, Santa Eulàlia, Lliçà d’Amunt, Lliçà de Vall i Parets adaptaran els semàfors per donar prioritat als autobusos. Els conductors tindran uns comandaments que faran que els semàfors es posin en verd. Aquesta mesura, que s’explicarà aquest mateix any, permetrà incrementar la velocitat comercial del servei de bus exprés que es posarà en marxa a l’abril i que enllaçarà les cinc poblacions amb Barcelona de forma directa i amb temps competitius als del cotxe.

Aquesta va ser una de les conclusions de la trobada que van mantenir els cinc alcaldes amb el director general de Transport Terrestre de la Generalitat, Manel Villalante, dijous. Tots van fer el recorregut de la línia i van analitzar les diverses actuacions que caldrà fer per a la implantació del bus exprés. “La reunió de treball sobre el terreny ha estat molt profitosa perquè hem pogut veure com estava la situació”, explica l’alcalde de Lliçà d’Amunt, Nacho Simon. L’adpatació de semàfors es farà de forma conjunta perquè “estem generant economies d’escala i fent que tots funcionin amb el mateix sistema”.

Un dels canvis més significatius es farà a Parets. Aquí es crearà una nova parada al costat de l’aparcament del camp de futbol on podran deixar el cotxe els usuaris del bus exprés. En un primer moment, la parada estava pensada a la cruïllade les avingudes Catalunya i Francesc Macià. El canvi permetrà reduir el temps de recorregut, ja que evita aquesta cruïlla, que està regulada per semàfors i té molt trànsit. L’Ajuntament instal·larà un nou semàfor amb prioritat per als autobusos a la cruïlla entre l’Avinguda Catalunya i el carrer Aragó que facilitarà l’accés i la sortida de la zona del camp de futbol.

Bigues, Santa Eulàlia i Lliçà d’Amunt tindran dues parades cadascun mentre que Lliçà de Vall i Parets una. En una primera fase, el servei de bus exprés pemetrà crear entre sis i dotze noves expedicions diàries als pobles de la Vall del Tenes. A la segona fase amb horitzó al 2012, “caldrà anar més enllà amb moltes més expedicions que permetin canviar el paradigma i que una part de la mobilitat obligada es pugui fer amb transport públic col·lectiu. Això permet estalviar diners i costos ambientals” sosté l’alcalde de Sant Eulàlia, Enric Barbany (I-ERC).

En aquesta segona fase, els Ajuntaments també tindran adaptats els aparcaments dissuassius. “En molts casos l’aparcament ja hi és i només caldrà senyalitzar-lo”, explica Simon. En el cas de Lliçà d’Amunt es farà servir l’aparcament del costat de l’Ajuntament i l’institut “on ja hi ha espai per aparcar”.

20100122-vt2

logo30-link Més informació sobre la proposta