Ricard Riol Jurado’s candidacy to European public transport awards

The European Mobility Exhibition has accepted Ricard Riol Jurado for the European awards for public transport, for its initiatives to publicize and defend sustainable mobility. Until May 14th, you can also support Ricard, who wants to highlight the importance of social movements supporting public transport. Voting is easy! You only need to go to the webpage for voting and to…

Read more

Nous voulons que les trains entre Portbou et Cerbère puissent rentrer à la maison avec des passagers!

Barcelone, 07-04-2017. La France et l’Espagne ont une frontière ferroviaire honteuse entre Cerbère et Portbou. Avec cette connexion ferroviaire internationale les opérations ferroviaires rappellent plus les hostilités du XIXe siècle, que celles d’un bon voisinage entre deux pays de l’Union européenne du XXI siècle. La chose fonctionne de la manière suivante: Les trains des deux…

Read more

Divulgació PTP: Com calculem l’ocupació al transport públic?

  És prou conegut que per norma general el transport públic genera menys impactes que el privat pel que fa consum energètic, emissions, consum d’espai i seguretat vial, entre molts altres avantatges. ¿Però com s’arriba a aquesta conclusió si tenim en compte que els vehicles grans, generalment emprats al transport públic col·lectiu, consumeixen més energia…

Read more

Comunicat conjunt: Els estudis ratifiquen que la connexió dels tramvies en superfície i per la Diagonal aporta més usuaris al transport públic i redueix més l’ús del cotxe per menor cost

  ■ L’objectiu ha de ser reduir la presència del vehicle privat a l’àrea metropolitana, especialment dels vehicles dièsel ■ El tramvia per la Diagonal és una peça imprescindible per millorar la capacitat del transport públic i per fer una distribució més eficient dels autobusos, aspectes clau per donar alternatives de mobilitat als actuals usuaris…

Read more