20140925-cursabcn-logogran

logo30-save Descarregar taula de resultats logo-facebook Accedir a galeria de fotos

logo30-save Descarregar resultats de forma gràfica

20140925-cursa-bcn-grup

 

XI EDICIÓ DE LA CURSA URBANA DE TRANSPORTS DE BARCELONA. El 25 de setembre a la tarda, una trentena de voluntaris en transport públic, cotxe, bici, patins i a peu van participar a l’onzena edició de la Cursa de Transports de Barcelona, una activitat organitzada per la PTP en col·laboració amb l’Ajuntament de Barcelona, Transports Metopolitans de Barcelona i el Departament de Territori i Sosteniblitat de la Generalitat de Catalunya. La cursa és una comparativa cívica de temps de viatge, costos directes, emissions de gasos d’efecte hivernacle i emissions de gasos contaminants urbans realitzada en el marc de la Setmana de la Mobilitat Sostenible i Segura 2014.

 

ENGUANY S’INCORPOREN A LA COMPARATIVA EL CÀLCUL DE LES EMISSIONS CONTAMINANTS MÉS PREOCUPANTS EN ZONA URBANA: PM10 i NOx. Aquests contaminants urbans es consideren tòxics per a al salut humana en elevades concentracions, ja que afecten el sistema cardiovascular i respiratori. Les partícules inferiors a 10 micres (PM10) i els òxids de nitrogen (NOx), a diferència del CO2, no només depenen de la quantitat de carburant creamada sinó de la tecnologia i filtres del motor. Els nous vehicles dièsel, que tenen com a principal avantatge la reducció del consum de carburant i conseqüent reducció de gasos de CO2, tenen com a desavantatge una superior emissió de partícules PM10 i de NOx respecte els homòlegs de gasolina. Com és obvi, l’ús de modes no motoritzats és sinònim de nul·les emissions nocives per a la salut.

 

CANVI CLIMÀTIC: LES EMISSIONS DE CO2. El CO2 és un gas no tòxic d’efecte hivernacle relacionat directament amb el canvi climàtic i les seves emissions són proporcionals a la crema dels combustibles, ja sigui als motors d’explosió dels vehicles o a les centrals tèrmiques. Tenint en compte el cicle total de l’energia (des del seu estat a la natura -energia primària-) les emissions de CO2 del turisme dièsel han estat més del doble respecte d’un autobús i deu vegades superiors als trens elèctrics de Renfe. Els vehicles lleugers electrificats (bici i moto) i els trens regionals són els transports motoritzats amb menys energia primària consumida. Pel que fa el cotxe híbrid és la mitjor opció pel que fa cotxes amb motor de combustió interna. Com és obvi, l’ús de modes no motoritzats és sinònim de nul·les emissions de gasos amb efecte hivernacle.

 

ELS COSTOS DIRECTES: CLARAMENT A FAVOR DEL TRANSPORT PÚBLIC SI ES VIATJA SOL. L’ús del vehicle privat ha resultat entre 5 i 6 vegades més car que el transport públic integrat si es tenen en compte TOTS els costos del vehicle privat, incloent-hi no només el carburant, peatges i aparcament, sinó també les despeses d’adquisició, manteniment i reparacions del vehicle. Pel que fa la mobilitat no motoritzada, els costos són pràcticament negligibles, especialment pel fet que no es necessita carburant i pel que la despesa inicial, ja sigui en bicicleta, patins o vambes és molt baixa.

 

POSICIONAMENT DE LA NOVA XARXA DE BUS PEL QUE FA ELS TEMPS DE VIATGE. S’ha posat a prova la nova xarxa de bus (NXBUS), que ja compta amb 13 línies i que ha incorporat recentment els tres nous eixos V15, V27, H14 i la modificació de l’H16. A les cinc rutes urbanes han arribat primer els modes de transport no motoritzats: 3 amb bicicleta i 2 amb patins. En les rutes procedents del Paral·lel i de Maria Cristina els vinanats han emprat menys temps de viatge que els conductors d’automòbil. Els transports públics han obtingut el segon millor posicionament en temps de viatge després dels no motoritzats i rodats gràcies al Metro i tren de Rodalies. Pel que fa la Nova Xarxa de Bus s’ha observat el següent:

  • RUTA 1, des d’Estació de Sant Adrià. NXBUS H14 i TRAM han trigat deu minuts més que bicicleta i rodalies. La NXBUS per l’escassa velocitat comercial assolida i TRAM per un problema puntual a unes agulles.
  • RUTA 2, des del Fòrum. NXBUS H16 ha trigat 20 minuts més que Metro i Tram degut a un recorregut menys directe i més lent. En qualsevol cas la línia H16 de l’NXBUS ha guanyat al bus 7, amb un recorregut més directe.
  • RUTA 3, des del Centre Cívic Can Basté. Poques diferències entre les combinacions de transport públic: S’han comparat desplaçaments en Metro, amb 1a posició amb 32 minuts, combinació d’una línia NXBUS V27 amb el Metro, amb 2a posició amb 38 minuts; i la combinació de dues línies NXBUS V27+H12, amb 3a posició amb 41 minuts.
  • RUTA 5, des de Maria Cristina. El metro ha estat clarament guanyador respecte el bus i la NXBUS. Entre el bus i la NXBUS cal destacar que la combinació de dues línies NXBUS V7+H12 ha donat millors temps de viatge que el bus directe 7; és a dir, els autobusos han trigat menys recorrent els catets que la hipotenusa (la Diagonal). En aquesta ruta s’ha comparat per primera vegada a la Cursa de Transport dos recorreguts de la NXBUS amb dos camins diferents: primer vertical V7 i després horitzontal H12; i primer horitzontal H6 i després vertical V21. La combinació guanyadora es correspon directament amb el grau de prioritat en viari que tenen les noves línies: V7 amb un recorregut molt recte i protegit, i l’H12 amb el doble carril bus de Gran Via.
  • RUTA 7, des del Paral·lel. El nou bus H14 directe ha trigat només 7 minuts més que el metro amb transbordament.

PHOTOCALL NOVA XARXA DE BUS. A l’arribada al punt de destinació de totes les rutes, el Centre Cívic Fort Pienc, els participants de la XI Cursa de Transports van poder donar la seva opinió de la NXBUS i d’altres temes relacionats amb el transport públic amb el simàtic “photocall” de la nova xarxa, preparat per la PTP. Visiteu la galeria galeria fotogràfica per conèixer quines són les peticions i valoracions dels participants de la cursa.

 

20140925-cursa-photocall