logo30-save Al·legacions al PITC (PDF, 300 kB)

logo30-save Guia per al·legar el PITC (PDF, 1,5 MB) (20-02-2006)

logo30-save Contenciós Administratiu contra el PITC (08-03-2007)

El Departament de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat va sotmetre a informació pública el pla d’infraestructures del transport de Catalunya, PITC, que havia de tenir una vigència en el període 2006-2026 (21 anys) i un import de 37.115 M€, la qual cosa suposaria un ritme inversor de 1.770 M€/any amb un percentatge declarat d’inversió en ferrocarril del 68% i del 32% en xarxa viària.

Tot i la dada positiva el cert és que les inversions en matèria viària es troben en marxa i amb projectes i la part ferroviària no deixava de ser un brindis al sol en molts punts, amb projectes quimèrics o d’altres més bàsics que mai passarien a l’execució.

El PITC es troba en immers en un procés contenciós administratiu impulsat per 17 entitats catalanes i admès a tràmit pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. D’altra banda, el president de la Generalitat, José Montilla, va anunciar que el futur de les infraestructures catalanes seria el futur Pacte Nacional de les Infraestructures, que avui es troba en fase de negociació.