20050927-cursatransportsAhir, dimarts 27 de setembre, es va celebrar amb un gran èxit de participació la cursa de transports organitzada per PTP, CCUB, BACC i BC en el marc de la Setmana de la Mobilitat Sostenible i Segura de 2005. Es van organitzar catorze curses simultànies, des de diversos punts emblemàtics de la ciutat fins al local de la PTP, al carrer Clot, 86, en les que van participar gairebé un centenar de persones.

Els resultats de la cursa són els següents:

Per temps:

La primera posició va ser aconseguida…

  • per la motocicleta en 8 ocasions
  • per la bicicleta en 6 ocasions
  • pel transport públic en 2 ocasions
  • pel cotxe en 1 ocasió
  • i els vianants i el taxi no van aconseguir cap victòria

La cursa ha demostrat que les dues rodes, amb motor o sense motor, són les reines de la ciutat. El transport públic també aconsegueix posicions destacades quan es tracta de trajectes superiors als 4 km.

En el quadre adjunt s’indica la velocitat mitjana de cada sistema de transport en el conjunt de les catorze curses. A destacar la baixa velocitat global dels transports urbans. Cal advertir, però, que els temps de viatge s’han pres en viatges de porta a porta.

 

 

Mitjana de la cursa Temps (min) Velocitat (km/h) Posició
Motocicleta 19,8 12,5 1
Bicicleta 23,4 10,5 2
Transport Públic (no taxi) 27,8 8,9 3
Taxi 28,7 8,8 4
Cotxe 34,3 7,5 5
Vianant 27,2 5,1 6

 

Per cost:

En aquests capítol s’han considerat tant el cost que paga l’usuari com els costos externs – o externalitats socioambientals– que recauen sobre el conjunt de ciutadans i que, naturalment, l’usuari individualment no paga.

La tercera columna (en color beige) indica el cost mitjà de cada desplaçament. Les dues columnes següents, la verda i la groga, indiquen els valors relatius, prenent en el primer cas com valor=’1′ el de bicicleta i, en el segon, com a valor=’1′ el del transport públic.

A partir del valor de referència del transport públic, un desplaçament en cotxe és sis vegades més car (s’ha inclòs 1 hora d’aparcament) mentre que i un desplaçament en taxi és 10 vegades més car. Quan es tracta de la motocicleta és 2 vegades més car; i quan parlem de la bicicleta és 10 vegades més econòmic. Ara bé, el més barat de tots és el desplaçament a peu que, literalment, no costa res i a més es fa salut.

 

 

Sistema de transport Velocitat (km/h) Cost global (€) Escala Escala
Bicicleta 23,4 0,05 1 0,1
Transport públic (no taxi) 27,8 0,73 14 1,0
Taxi 28,7 7,47 138 10,2
Cotxe 34,3 4,43 82 6,0
Motocicleta 19,8 1,46 27 2,0
Vianant

 

Conclusions: amb les dades a la mà, els transports ràpids a Barcelona són la moto i la bici, després el transport públic i taxi. Entre els motoritzats, el més lent és el cotxe. Pel que fa al cost, els sistemes econòmics són el desplaçament a peu i amb bici, amb valors pràcticament nuls; el transport públic que resulta força econòmic i la moto que tot i costar el doble que el transport públic, continua sent econòmica;, i a la cua del preu amb valors extraordinàriament elevats es troben, per aquest ordre, el cotxe i el taxi.

 

logo30-link Galeria fotogràfica