• El TramVallès és una proposta de tren-tramvia amb trams de carrils bus entre Terrassa, Sant Cugat i Montcada que vol resoldre les connexions internes més importants del Vallès i aproximar en pocs minuts els barris més densos a la xarxa ferroviària existent de Renfe i FGC
  • El TramVallès causa entusiasme a Badia perquè trencaria l’aïllament del seu transport públic i connectaria la ciutat amb la xarxa ferroviària de Renfe i FGC a curt termini, i amb un cost sensiblement inferior al metro o tren subterrani.

TramVallès a Badia

L’Ajuntament de Badia del Vallès ha fet arribar a la PTP la moció per la qual s’aprovava el 28 de maig de 2008 i per unanimitat “un posicionament públic a favor del projecte de tramvia del Vallès elaborat per l’Associació per a la Promoció del Transport Públic”.

Per la PTP és molt significatiu el suport de l’Ajuntament de Badia, tant per les mancances que pateix el seu transport públic com per la intel•ligència de no relegar les seves millores exclusivament a projectes de molt llarg termini i indeterminada execució, com el túnel d’Horta. La PTP vol amb el TramVallès exportar l’experiència positiva del Trambaix a la comarca del Vallès, atesa la seva densitat de població i la importància de la seva mobilitat interna, superior en molts municipis a la relació amb Barcelona.

Badia del Vallès té una població de 14.000 habitants en menys d’un quilòmetre quadrat, una elevada densitat que afavoriria l’ús del transport públic si no fos per la llunyania de les estacions actuals i la manca de protecció del seu transport públic de superfície. El projecte del TramVallès compta amb dues línies a Badia que connectarien la ciutat amb Barberà del Vallès, Sabadell, Terrassa, Cerdanyola, Ripollet, Montcada i Reixac i Sant Cugat. La línia 1 enllaçaria el centre de Badia del Vallès amb les estacions de la Universitat Autònoma d’FGC i de Barberà del Vallès de Renfe en 3 i 5 minuts respectivament. La línia 2 té com a origen Badia i es dirigiria directament a Sabadell passant per Sant Pau del riu Sec i la Gran Via. En menys de 13 minuts comunicaria Badia i la Rambla de Sabadell, i en 19 minuts amb l’Hospital Taulí.
Els ciutadans del Vallès, els primers en opinar i ser informats del projecte

Des de la redacció del projecte, la PTP també s’ha reunit amb les associacions de veïns de Badia, Barberà i Sabadell, on el TramVallès va ser acollit molt positivament. La primera presentació pública es va realitzar al debat d’infraestructures organitzat per la Federació d’Associacions de Veïns de Sabadell el passat mes de març. En el posterior debat amb els partits polítics sabadellencs es va poder constatar un suport polític majoritari a la implantació d’una xarxa tramviaire a Sabadell. Per aquest motiu, i també a petició d’entitats tant diverses com són els Gremi de Constructors d’Obres, la UGT, el Consell Consultiu de Promoció Econòmica i les Associacions de Veïns No Federades; es va incloure el següent punt al Pacte per a les Infraestructures de Sabadell: “Es proposa estudiar la viabilitat de complementar la xarxa de transport públic amb solucions sostenibles i de baix impacte del tipus metro lleuger o tramvia”.

Igualment s’han fet diverses presentacions públiques de la proposta a Sabadell i a Ripollet organitzades per la Unió Excursionista de Sabadell, ICV-EUiA, les Candidatures Alternatives del Vallès i el Fòrum Soterrem l’Autopista de Ripollet.

L’última reunió es va celebrar amb la Comissió per a l’arribada del tren a Ripollet, integrada per l’Alcalde, els grups polítics municipals i representants veïnals per presentar la proposta del TramVallès. Novament, la proposta va estar molt ben rebuda entre tots els assistents.

 

tramvalles-sabadell-ico