20090723-diagonalpertothom2

Arran del procés participatiu obert per l’Ajuntament de Barcelona en relació amb la reforma de l’avinguda Diagonal, un conjunt d’entitats representatives de diversos moviments, col·lectius i sensibilitats socials, hem constituït la plataforma “Diagonal per a Tothom” amb els següents principis fundacionals:

 1. La Diagonal ha de recuperar-se com a espai ciutadà amable on les persones puguin passejar, conviure, comprar o simplement estar-hi
 2. La mobilitat s’hi ha de reduir perquè sigui compatible amb el respecte al principi anterior i s’ha de dissenyar donant preferència els modes més sostenibles
 3. La reforma de la Diagonal no es pot concebre sense un replantejament de la trama viària i de la mobilitat del conjunt de la ciutat, especialment de l’Eixample

Aquests principis es concreten en els punts programàtics següents (resumits):

 1. Garantir la seguretat viària per a tothom.
 2. Transport públic per a tothom amb una nova xarxa de tramvia i bus per tota la ciutat
 3. Facilitar la mobilitat no motoritzada a tothom, vianants i ciclistes segregadament
 4. Ordenar la mobilitat per beneficiar la majoria, en espai i en temps (semàfors).
 5. Reconèixer el valor patrimonial natural de l’arbrat.
 6. El tramvia ha d’anar de Glòries a Francesc Macià en superfície i posició central.
 7. Supeditar els aparcaments a la millora ambiental de la ciutat.
 8. La meitat de l’espai per als vianants.

La plataforma neix amb el suport de la Federació d’Associacions de Veïns de Barcelona (FAVB), l’Associació per a la Promoció del Transport Públic (PTP), el Bicicleta Club de Catalunya (BACC), Comissions Obreres de Catalunya (CCOO), Ecologistes en Acció de Catalunya (EAC), l’Organització de Consumidors i Usuaris de Catalunya (l’OCUC) i Prevenció d’Accidents de Trànsit (P(A)T) i està oberta a noves adhesions al llarg del procés de participació i obres de l’avinguda.

 

logo30-save Manifest fundacional de la plataforma

logo30-save Pàgina web de la plataforma

 

La PTP lliura l’estudi realitzat sobre la Diagonal a l’oficina tècnica encarregada de la seva reforma

Una delegació de la PTP integrada per Albert Obiols, Ricard Riol i Joan Anton Tineo va presentar el document el passat dijous 16 de juliol a l’oficina tècnica per la transformació de la Diagonal. La presentació es va fer en el marc d’una reunió amb la presència dels tres reconeguts arquitectes que formen part de l’oficina, la Sra. Carme Ribas, la Sra. Olga Tarrasó i el Sr. Bernardo de Sola; el cap de l’oficina, el Sr. Jordi Castelló, i el director de mobilitat de l’Ajuntament de Barcelona, el Sr. Àngel López.

Durant la reunió, els representants de l’oficina i director de mobilitat van reconèixer l’esforç del treball realitzat per la PTP i les importants aportacions que l’entitat estava realitzant en el procés de definició dels projectes per a la reforma.

Entre d’altres aspectes, la PTP va posar èmfasi en les següents qüestions:

 • La incompatibilitat entre una Diagonal entesa com a parc lineal o una Diagonal entesa com un eix que maximitzi la mobilitat mitjançant la segregació funcional màxima de tots els mitjans de transport
 • En termes de mobilitat, l’àmbit de la reforma supera les fronteres de l’avinguda i és d’àmbit barceloní, ja que el 80% dels desplaçaments són de pas i urbans
 • L’imperatiu d’un tramvia que ocupi una posició central respecte els fluxos de mobilitat, rebutjant disposicions laterals que siguin permanentment envaïdes pels girs a la dreta, càrrega i descàrrega, etcètera
 • La necessitat de caracteritzar la demanda de mobilitat actual per generar-ne alternatives
 • La necessitat de generar una millor oferta de transport públic a escala global urbana exigeix una nova i potent xarxa de transport públic de superfície, formada pel tramvia i els autobusos eficients tipus metrobus
 • La urgència d’avançar millores al servei de bus abans de les obres a l’avinguda i buscar prioritats de pas al conjunt de la ciutat per generar-ne un efecte xarxa, ja sigui amb carril bus més protegit, prioritat semafòrica o ambdues solucions simultàniament.
 • La idoneïtat d’aprofitar la plataforma tramviaire per fer-hi passar altres serveis exprés (per exemple basats en la línia 15 i/o 34) a través d’ampliacions tramviaires addicionals o mitjançant un metrobus adaptat.
 • El canvi de paradigma del carrer, que passi de travessera urbana a vial veïnal i de prioritat cap al transport públic global on, a més del tramvia i metrobus, puguin accedir els serveis de bus convencional mitjançant vies prioritàries
 • La importància dels intercanviadors entre tramvia, autobús i metro com a peça fonamental per l’èxit del transport públic urbà

La PTP va sortir molt satisfeta de la reunió per la predisposició de l’equip tècnic a afrontar una reforma sostenible i eficaç.

L’estudi de la PTP es pot descarregar a la web
www.transportpublic.org/diagonal