Com prenem decisions?

Com marca la legislació, l’associació PTP, disposa d’una Junta Directiva que ha de ser escollida per sufragi universal entre els membres de l’entitat reunits en Assemblea amb una periodicitat mínima d’un any. Aproximadament 400 socis i sòcies són convocats a la participació d’una Assemblea General Ordinària on s’aprova la composició de la Junta Directiva, el Balanç de Gestió i els Comptes anuals. A més la PTP disposa de diversos canals per afavorir la participació dels seus membres, com són les Juntes Obertes on es debaten i decideixen posicionaments estratègics. Tant la Junta Directiva com les Juntes Obertes estan recolzats en una oficina tècnica i en el treball voluntari dels membres de l’Associació.

La Junta Directiva (2019-2020)

La Junta Directiva és l’òrgan de govern de l’Associació. Està formada per socis i sòcies de l’entitat agrupats en una candidatura escollida durant l’Assemblea General Ordinària anual. La Junta Directiva actual està formada per 24 persones i és vàlida per al període 2019-2020. Com en tots els anys des de la fundació de la PTP, procedeix d’una candidatura oberta a tots els membres de l’entitat i integra múltiples perfils professionals i personals.

La Junta Directiva es reuneix amb periodicitat mensual.

Aquests són els seus integrants:

 • President: Ricard Riol Jurado
 • Vice-president: Manel Ferri i Tomàs
 • Vice-presidenta: Susana Pascual García
 • Tresorer: José Luis Rodrigo Jiménez
 • Secretari: Albert Obiols Juan
 • Coordinador de l’oficina tècnica: Daniel Pi i Noya
 • Tècnic: Xavier Lujan Calvo
 • Tècnica: Georgina Montesinos Zaragoza
 • Vocal: Sílvia Casorran Martos
 • Vocal: Lluís Carrasco Martínez
 • Vocal: Dolors Clavell Nadal
 • Vocal: Manu Crespo Yáñez
 • Vocal: Montserrat García Blasco
 • Vocal: Ferran Garcia Garcia
 • Vocal: Marc Iglesias Pérez
 • Vocal: Pau Noy Serrano
 • Vocal: Josep Maria Olivé Garcia
 • Vocal: Albert Parés i Soldevila
 • Vocal: Javier Paricio Josa
 • Vocal: Núria Pérez Sans
 • Vocal: Adrià Ramírez Papell
 • Vocal: Arga Sentís Maté
 • Vocal: Marc Taulats Ibars
 • Vocal: Javier Villena Fernández

L'oficina tècnica

Per a estudiar i comunicar els projectes de transport públic més rellevants la Junta Directiva va decidir crear una oficina tècnica amb personal remunerat econòmicament. En l’actualitat aquest personal està format per Xavier Lujan Calvo (geògraf, en dedicació parcial) i Georgina Montesinos Zaragoza (enginyera de Camins, Canals i Ports, a dedicació completa).

Els delegats territorials

Alguns socis i sòcies, siguin o no de la Junta Directiva, són veus reconegudes de l’entitat al territori.