Search

La Generalitat fa un salt endavant amb el tren tramvia del Bages i del Camp de Tarragona

nov. 27 2009

nov.

27

2009

20091127-trentram

Amb aquest comunicat la PTP vol expressar la seva satisfacció i felicita al Departament d’Obres Públiques i Política Territorial de la Generalitat de Catalunya per l’avenç i millora dels projectes de tren tramvia a les àrees metropolitanes del Bages i del Camp de Tarragona (TramBages i TramCamp). La PTP dóna el màxim suport al Govern perquè es tracta de projectes amb nombrosos avantatges:

  • Mobilitat més sostenible i equitativa a unes àrees metropolitanes que es troben mal estructurades, en gran part, per la manca d’un transport públic potent.
  • Estímul de l’economia verda. Es generen més llocs de treball, de qualitat, i no desocalitzables, amb polítiques de mobilitat sostenible que amb incentius i subvencions per a la indústria automobilística.
  • Utilització del tren tramvia, un mitjà de transport de gran eficiència pel seu baix consum energètic unitari, escàs espai consumit, gran capacitat de transport i aprofitament parcial de la infraestructura i/o superestructura ferroviària actual.
  • Foment de l’urbanisme sostenible, atès que el transport públic potent afavoreix processos de densificació i millora urbana en contra dels processos d’expansió i dispersió associats a la supremacia de l’automòbil.
  • Aporta pel canvi modal que Catalunya necessita, perquè s’ataca l’àmbit més important de la mobilitat: els desplaçaments quotidians (relativament curts)
  • Curt termini i costos assumibles per resoldre mancances que són contemporànies. El ferrocarril lleuger en superfície és el transport amb millor ràtio cost d’infraestructura – capacitat.
  • Descentralització de la inversió en transport públic potent per compensar els actuals desequilibris d’oferta entre les diverses àrees urbanes de Catalunya

 

La PTP considera que el Govern ha de donar prioritat a l’execució d’aquests projectes així com el Tramvallès, amb partides específiques als pressupostos de la Generalitat. Cal recordar que el Tramvallès és un projecte fonamental per millorar la mobilitat interna dins la segona àrea urbana de Catalunya en nombre d’habitants i d’activitat econòmica (més informació a www.tramvalles.cat).

 Barcelona, 27 de novembre de 2009

També et pot interessar...