Search

L’Ajuntament de Sabadell intenta fer passar gat per llebre amb els nivells de contaminació a la ciutat

maig 06 2011

maig

06

2011

Eix Macià de Sabadell. Font: Elsingular.catEn la presentació de l’estudi encarregat a la Diputació s’obvia la contaminació per òxids de nitrogen, precisament el contaminant que incomplia la normativa europea.

Els resultats de la contaminació per partícules en suspensió són preocupants.

Els 4 punts de mesurament de la Diputació estan a més de 150 metres de les vies amb més trànsit motoritzat.

 


Sabadell, 5 de maig de 2011.
Ahir el tinent d’alcalde d’Urbanisme, Sr. Juan Carlos Sánchez, i el regidor de Sostenibilitat, Sr. Ricard Estrada, van presentar els resultats de l’estudi sobre la contaminació a Sabadell fet per l’Oficina Tècnica d’Avaluació i Gestió Ambiental de la Diputació de Barcelona, per encàrrec de l’Ajuntament.

Segons la informació publicada a la web de l’Ajuntament i a diversos mitjans de comunicació aquest estudi es va efectuar durant 6 dies d’abril a 4 punts de mesurament: al Pavelló del Nord, al Centre Cívic de Can Rull, al Centre Cívic de Gràcia i al Pavelló del Sud. Els titulars destaquen que la qualitat de l’aire a Sabadell compleix els límits establerts, en contraposició a les informacions publicades els mesos de gener, febrer i març, entre elles el comunicat de premsa de la PTP del 28-2-2011. El citat comunicat indicava que, amb les dades del 2009 del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat, Sabadell incomplia els límits de contaminació fixats per la Unió Europea (UE) pel que fa a diòxids de nitrogen (NO2), sent una de les ciutats més contaminades d’Espanya, de la mateixa manera que complia els límits de la UE pel que fa partícules inferiors a 10 micres (PM10) tot i que no les recomanacions de l’Organització Mundial de la Salut (OMS).

En la presentació de l’estudi de la Diputació es va informar que es complia la normativa de la UE pel que fa a partícules en suspensió a l’aire, amb una mitjana durant els 6 dies als 4 punts de mesurament de 35,3 µg/m3. Tot i que a les informacions no s’especifica el tipus de partícules en suspensió (poden ser inferiors a 10 micres, inferiors a 2,5 micres o ultrafines), s’entén que es refereixen a les PM10, ja que són el tipus de partícules en suspensió sobre les que s’han publicat dades amb anterioritat. El límit mitjà anual establert per la UE pel que fa a PM10 és de 40 µg/m3, mentre que l’OMS recomana no sobrepassar els 20 µg/m3. També cal destacar que el propi Ajuntament informa que al Centre Cívic de Can Rull i al Centre Cívic de Gràcia es va superar en una ocasió el límit diari de 50 µg/m3, però que la legislació permet superar aquest límit durant 35 dies durant un any.

 

Davant d’aquestes informacions des de la PTP es vol destacar el següent:

 • La mitjana de 35,3 µg/m3 de partícules inferiors a 10 micres en els 6 dies d’abril mesurats als 4 punts esmentant és superior a la mitjana de l’any 2009 de l’estació de mesurament de la Gran Via, que va ser de 32 µg/m3 . Igual que l’any 2009 compleix t el límit establert per la UE però no la recomanació de l’OMS.

 • Durant un dels 6 dies es va sobrepassar el límit màxim de 50 µg/m3 PM10 en dos punts (Can Rull i Gràcia). Es diu que es compleix la legislació perquè el límit de dies que es pot sobrepassar aquest límit és de 35 per any. Ara bé, és un període de temps massa curt per treure conclusions, ja que si extrapolem que la proporció de dies durant l’any que se sobrepassa el límit és 1 de cada 6 ens trobaríem que en 61 dies de l’any se sobrepassaria el límit, incomplint la normativa.

 • Crida molt l’atenció que no s’hagi informat dels nivells de contaminació de diòxids de nitrogen (NO2), justament el contaminant que incomplia la normativa de la UE l’any 2009. La mitjana de l’any 2009 de NO2, registrada a l’estació de mesurament de la Gran Via va ser de 57 µg/m3, superat amb escreix el límit de 40 µg/m3 que estableix la UE i recomana l’OMS. No s’entén aquesta manca d’informació quan l’oficina d’Avaluació i Gestió Ambiental de la Diputació disposa de l’equipament necessari per fer aquest mesuraments. Com que no s’ha publicat l’estudi de la Diputació, no es pot saber si és una mancança del propi estudi o la no comunicació de les dades respon a altres motius.

 • Cap dels 4 punts de mesurament triat, tot i que es troben dins la trama urbana, està situat a menys de 150 metres d’una via amb intensitat de trànsit motoritzat.

 

 

Per això la PTP reclama:

 • Que es publiqui l’estudi de la Diputació, i s’informi de la contaminació per diòxids de nitrogen, en cas que s’hagin fet aquests mesuraments.

 • Que s’instal·lin noves estacions fixes de mesurament de la contaminació per part de la Generalitat. Aquestes haurien d’estar situades a una distància d’entre 25 i 75 metres de les vies amb més trànsit. Així es podrà fer un millor seguiment de la contaminació a la ciutat.

 • Que l’Ajuntament es prengui seriosament, d’una vegada per totes, el problema de la contaminació, enlloc de negar la seva existència.

 • Que l’Ajuntament i la Generalitat actuïn decididament per reduir els índex de contaminació a la ciutat. Això passa per potenciar de forma clara el transport públic i reduir l’ús del vehicle privat motoritzat. Per canviar la tendència de la mobilitat urbana actual la PTP ja va al·legar el Pla de Mobilitat Urbana (PMU) amb diverses propostes, la majoria de les quals no van ser acceptades. (vegeu annex 1). La PTP reclama reconsiderar aquestes propostes.

 

ANNEX. PROPOSTES DE LA PTP PER AL PMU DE SABADELL

 

A CURT TERMINI

 • Millora de la velocitat comercial de l’autobús amb les següents actuacions:

 • Creació de carrils bus en els dos sentits a l’Av. Francesc Macià i l’Av. Josep Tarradellas

 • Conversió de l’eix central (Rambla, Passeig i Via Massagué) en exclusiu per a bus, taxi, veïns, serveis i bicicletes.

 • Conversió del tram de l’Av. Matadepera comprès entre la Gran Via i la Plaça Farell en exclusiu per a bus, taxi, veïns, serveis i bicicletes.

 • Creació de carril bus en els dos sentits a tota la Gran Via.

 • Instal·lació de màquines autovenda de bitllets senzills i targetes multiviatge a les parades amb més passatgers. Així s’aconseguiria un menor temps de parada en no haver de comprar el bitllet al conductor, així com un millor servei a l’usuari facilitant la compra de títols de transport.

 • Millora de l’oferta de transport públic:

 • Creació d’una nova línia ràpida de bus amb alta freqüència al llarg de tota la Gran Via (des de la comissaria dels Mossos de Castellarnau fins a Sant Pau del Riu Sec). Donaria servei a importants equipaments de la ciutat (Hospital Taulí, campus universitaris, comissaries, etc.) i els enllaçaria amb les estacions ferroviàries, amb la possibilitat de perllongar la línia fins al nou polígon de Sant Pau del Riu Sec.

 • Servei nocturn els caps de setmana, amb la creació de 2 línies (línia nord-sud i línia est-oest) assegurant el transbord entre elles amb coordinació horària. Perllongar el servei diürn durant els dies laborables fins a les 12 de la nit, o servei nocturn de 23 a 1h.

 • Incorporació d’autobusos articulats per augmentar el confort a les línies amb més demanda.

 • Creació d’un intercanviador entre autobusos urbans, interurbans, Rodalies de Catalunya i FGC a la Plaça Espanya.

 • Millora de freqüències en algunes línies.

 

A MITJÀ TERMINI

 • Repetir els èxits de la multitud de ciutats europees que han apostat pel tramvia per donar gran capacitat als seus desplaçaments urbans sense emissions, soroll ni congestió.

 • Creació d’una xarxa de tramvies (TramVallès) per unir diferents barris entre si, aquests amb les estacions ferroviàries, i Sabadell amb Barberà, Badia i Terrassa. Proposem dues línies al seu pas per Sabadell: una seguint l’eix de la N-150 (Ctra. de Barcelona / Terrassa) i l’altra seguint l’eix de la Gran Via (que s’hauria de convertir en un eix cívic un cop la ronda oest i nord estiguin en servei). La xarxa tindria forma de 8, amb 3 punts d’intercanvi entre les dues línies: a la comissaria central dels Mossos a Castellarnau, a la Ctra. Barcelona cantonada Gran Via, i a Badia del Vallès.

També et pot interessar...