Search

L’estudi ambiental renya el pla territorial perquè fomenta en excés la xarxa viària

des. 11 2009

des.

11

2009

20091209-camptarragonaReclama que s’abandonin projectes com l’anella entre Reus i Torredembarra, l’autovia a Lleida o el vial de Sant Ramon

Tarragona – Òscar Palau. Discrepàncies en l’aprovació definitiva del pla territorial parcial (PTP) del Camp de Tarragona, que s’havia d’haver fet l’estiu passat però que encara s’ajornarà segurament fins a «principi d’any», segons admetia fa dues setmanes el director general d’Actuacions Estratègiques i Política del Sòl de la Generalitat, Joan Llort. Entre les principals raons que l’han encallat hi ha les recomanacions que fa l’informe ambiental que, a partir de l’aprovació inicial del juliol del 2008, ha emès el Departament de Medi Ambient, i a què El Punt ha tingut ara accés.

L’informe renya el pla perquè projecta massa noves infraestructures viàries, quan un dels seus grans objectius és el foment del transport públic en detriment del privat. Per això també demana que el Tramcamp arribi fins a l’estació del TAV.

L’informe de la Direcció General de Polítiques Ambientals i Sostenibilitat valora en general «de manera molt favorable» el model d’ordenació i les propostes adoptades pel PTP, això sí, «amb aspectes negatius concrets». És especialment crític, així, amb la seva «diversitat de propostes viàries», que poden comportar «un risc d’inducció d’un major trànsit de vehicles privats» -amb els perjudicis que això provoca en el medi-, i que van «en detriment de la competitivitat del transport col·lectiu», la qual en teoria és un dels principals objectius del pla. «Calen actuacions per desincentivar l’ús del cotxe», clama l’informe, que aposta per «contenir l’oferta infraestructural viària», ja que constata que l’augment de la capacitat de la xarxa va en contradicció amb les recomanacions del mateix pla per dificultar l’aparcament en destí i introduir carrils bus interurbans.

Replantejar-se l’arc viari

Després que ja ho apuntés en el document de referència que el mateix departament va redactar a partir de l’avantprojecte de PTP, l’informe reitera la «innecessarietat» de diversos projectes previstos (per exemple moltes petites variants, vegeu la fitxa gràfica), començant per l’arc viari que es dibuixa entre Reus, Perafort i Torredembarra, que com a màxim permetria estalviar de 16 a 18 minuts de recorregut. Medi Ambient creu que això no justifica el nou eix, més quan l’autovia de l’A-7 ja serveix a la mobilitat entre aquestes àrees. Com a molt, això sí, trobaria «justificable» completar fins a l’estació de Perafort la carretera entre Reus i el Morell, un espai que ja es troba «molt transformat».

No al vial de Sant Ramon

L’informe descarta del tot l’opció sud -que també es considerava per fer aquesta connexió a partir de la carretera de Constantí-, sobretot perquè es qüestiona la idoneïtat de l’anomenat vial de Sant Ramon des de Tarragona fins a Perafort. Medi Ambient, de fet, creu que l’obra no està justificada i per això insisteix que la reserva de sòl feta es desafecti, ja que recorda que la mateixa memòria del PTP argumenta que el paper de connexió amb l’estació del TAV des de Tarragona «ha de continuar jugant-se des de l’N-240». I el flux interns entre el barri de Sant Salvador i Perafort «és molt reduït i pot ser perfectament assumit per les vies existents».

A Lleida, per l’AP-2

Medi Ambient també entra a analitzar la proposta per allargar l’autovia A-27 des de Montblanc fins a Lleida, de la qual el Ministeri de Foment està redactant ara l’estudi informatiu previ. D’acord amb el que ja diu el mateix PTP, demana d’entrada que «s’analitzi en profunditat la necessitat de la via». Una posició que, de fet, porta més enllà per acabar desaconsellant «de manera clara» el seu plantejament, tenint en compte que «existeix una via paral·lela poc utilitzada» com és l’autopista AP-2.

D’autovies a carreteres

Un altre projecte d’autovia en fase d’estudi previ que també es qüestiona és el de la C-37 entre Alcover i Valls, ja que no es considera suficient l’explicació que suposaria una confusió mantenir-hi un tram no desdoblat entre les autovies Reus-Alcover i Tarragona-Montblanc. Per això demana que se sotmeti a un procés d’avaluació ambiental que en consideri la necessitat real de programació. Tres quarts del mateix passa amb el raval de Mar, l’autovia prevista entre Vila-seca i la Pineda, que ja té projecte a punt de posar a licitació després de molts anys de desacords entre les administracions i la indústria química, que se’n fa càrrec en part amb la cessió de sòl. L’informe ho troba una «duplicació innecessària d’infraestructures», per la qual cosa «s’hauria de valorar com a prioritària el condicionament de la carretera actual», tant en el tram fins a l’autovia Salou-Tarragona, com des d’aquí fins a la Pineda.

LES VARIANTS QUE POSA EN DUBTE

Accés a Tarragona per Terres Cavades.No es considera justificat, atenent que la nova variant de l’A-7 per la Budellera ja fa aquesta funció. Com a molt hi està d’acord si se li dóna un tractament de vial urbà.Variant de Montblanc.Dibuixada per si s’allarga l’autovia fins a Tàrrega, es deixa clar que s’hauria de fer desdoblant el tram de la C-14 fins a la Guàrdia dels Prats, per evitar l’afectació als rius Francolí i Anguera.Variant de l’Espluga de Francolí (per la Cometa).Es troba del tot injustificada perquè el flux de trànsit és gairebé nul i per l’afectació paisatgística i urbanística sobre el paratge natural de Poblet.Variants de les Piles i Rocafort de Queralt (a la C-241).En tots dos casos, vista la relativa necessitat, es troben més adients les alternatives sense variant.Variant de l’Arboç (pel sud-est).No n’està prou justificada la necessitat, tenint en compte que el traçat de l’autovia A-7 pel nord-oest ja en farà les funcions.Variant de Masllorenç.Com que és de la xarxa secundària i de baix flux de trànsit, es veu més adient optar per mesures de gestió i pacificació de cruïlles.Variant de la Papiola (a la C-51).No és adient donar-hi una opinió perquè està en estudi ambiental, i cal considerar l’alternativa de seguir el traçat actual.Condicionament del camí de Salomó a Bonastre.Deixaria de tenir sentit, perquè es justificava en el fet que amb l’anella Perafort-Torredembarra (rebutjada per l’informe) permetria arribar fins al Vendrell.

No a l’autovia al Baix Penedès

L’informe també discuteix el projecte de l’autovia A-7, en especial al pas pel Baix Penedès. En aquest punt, recorda que s’ha de condicionar a l’estudi ambiental -que Foment acaba de fer públic donant per bo un nou traçat-, si bé Medi Ambient d’entrada no considera «òptima ni suficientment justificada» l’obertura d’un nou corredor, per la qual cosa «caldria considerar de manera preferent l’alternativa d’aprofitament dels traçats existents», com el desdoblament de l’actual N-340 o l’autopista AP-7.

Al pas per Tarragona, el document de referència ja defensava el tercer cinturó, amb la qual cosa el primer hauria de «passar a formar part de la trama urbana», com en el cas de la T-11. En ambdós llocs, l’informe demana que es pensi «en una integració efectiva de l’autobús», amb un espai propi i segregat, i la integració de parades en el teixit urbà.

 

logo30-link Enllaç a la notícia

També et pot interessar...