Search

Propostes davant del tall d’agost a les línies 1 i 5 de Metro

juny 15 2006

juny

15

2006

Davant la propera interrupció del servei de metro al mes d’agost a les línies 1 i 5, pel motiu de les obres de l’intercanviador de Sagrera, voldríem fer-ne algunes propostes:

 • Degut a l’actual configuració dels aparells de via, el tram interromput és considerablement més llarg del que estrictament caldria, ja que una actuació en una única estació genera un tall de servei a la línia 5 de cinc trams d’interestació, afectant plenament a quatre estacions.
 • A més. Existeixen els inconvenients del tall a la línia 1
 • L’escàs espai que tenen els accessos de l’estació de Sagrada Família L5, generen habitualment problemes d’accés i evacuació de viatgers. Aquests problemes s’incrementen en gran mesura quan només es pot donar servei per una sola via. (Recentment això s’ha pogut constatar el dia de la “Red Bull air race” quan, per problemes d’evacuació d’algunes estacions tot el servei va patir força retards i col·lapses).
 • La configuració de sentits únics de carrers al voltant de Sagrada Família provoca que els autobusos llançadora tinguin que fer un itinerari més llarg i lent, al canviar diverses vegades de direcció i trobar-se molts semàfors en vermell.
 • El tram viari entre Camp de l’Arpa – Sagrera – Congrés és ple de carrers estrets i amb una regulació semafòrica no adient per garantir una mínima velocitat i regularitat dels autobusos llançadora. L’any passat es van calcular velocitats mitjanes de 8 km/h i fins i tot, menys.
 • La reiteració de talls provoca unes evidents molèsties als viatgers. Si n’afegim una possible coincidència amb un altre tall de servei, el de la L5 a Collblanc, es pot donar una situació molt complicada de gestionar i que tindrà repercussions ciutadanes.

Per això proposem algunes solucions:

 • Instal·lar una agulla diagonal entre les dos vies de forma que es faci possible prestar un servei parcial. Aquesta diagonal s’hauria d’instal·lar entre les estacions d’Hospital de Sant Pau i Camp de l’Arpa, de forma que permeti fer serveis Cornellà Centre a Camp de l’Arpa. Aquesta instal·lació també permetrà actuar en un futur amb les incidències habituals que pugui patir la línia i establir, a més serveis parcials d’Horta a Sant Pau.
 • Establir 2 tipus de llançadora de bus:
  • Bàsica, es a dir, seguint totes les estacions: itinerari Camp de l’Arpa – Sagrera – Congrès – Maragall, durant tot el servei.
  • Exprés, directa des de Camp de l’Arpa a Maragall pel Pg. Maragall en les hores de major afluència.
 • Reforçar els serveis complementaris:
  • Línia 4 de metro. Es recorda que l’any passat hi van haver veritables problemes de saturació.
  • Línies 19, 45, 47, 50 de bus, que fan alguns recorreguts en paral·lel al tram afectat, ja sigui mitjançant increment de vehicles o, quan sigui possible, fent circular vehicles articulats.

Tanmateix voldríem conèixer si finalment es durà a terme el tall de servei entre Pubilla Cases i Sant Ramon.

També et pot interessar...