marxa

marxa

 

logo30-link Galeria fotogràfica

 

PROPOSTES

Es formulen dues propostes, una per fer una actuació urgent, a curt termini, i una altres més infrastructural, a mig termini.

 

Proposta d’actuació urgent a curt termini

Com a proposta a curt termini s’hauria de condicionar el pas i semaforitzar sobre la configuració actual.

Venint des del Passeig de la Zona Franca, l’accés es faria només per la vorera dreta.

El primer punt a resoldre seria l’accés a la Ronda Litoral direcció Llobregat. En aquest pont trobem un illot deflector (fot. 1). Aquest illot s’hauria de convertir en vorera i pintar els passos de vianants pertinents a banda i banda. Aprofitant les mateixes fases semafòriques existents es pot creuar en condicions de seguretat.

figura1
FOTO 1

També s’hauria de condicionar el pas per sota els viaductes de la Ronda Litoral (fot. 2) i el pas a través de l’illot fins arribar a l’encreuament entre el ramal de sortida direcció Llobregat i el ramal de sortida direcció Besòs (fot. 3).

figura2
FOTO 2

figura3
FOTO 3

Aquest punt és complicat i perillós tant per vehicles com per vianants (Fot. 4 i 5). Aquí s’hauria de posar un semàfor que funcionés a la demanda pels no motoritzats (pitjant un botó). Novament es creuaria en dues etapes. Amb la primera es creuaria el ramal de sortida direcció Llobregat i caminant uns pocs metres es creuaria el de Besòs, accedint a la Zona Franca per la vorera del carrer Seixanta (60) que arriba en aquest punt (Fot.6).

figura4
FOTO 4

figura5
FOTO 5

figura6
FOTO 6

Aquest semàfor hauria d’anar acompanyat d’una bona senyalització prèvia en el ramal de sortida direcció Llobregat degut a que hi ha una corba tancada en un pas inferior a poca distància d’on hauria d’estar situat el semàfor (Fot. 5). La senyalització prèvia i el semàfor farien reduir la velocitat dels vehicles que utilitzen aquest ramal i permetrien efectuar la maniobra de sortida de l’Stop als vehicles procedents del ramal direcció Besòs en millors condicions de seguretat.

Aquest semàfor té sentit, a més, perquè els vehicles que se’l trobarien ja han sortit de l’autopista per accedir a Barcelona o bé al Port, i per tant té ple sentit que canviïn les condicions de circulació, perquè ja han abonat l’autopista.

A mig termini

A mig termini, cas que l’enllaç fos remodelat per la millora de l’accés al Port des de la Ronda Litoral, la remodelació hauria de tenir en compte l’accessibilitat de vianants i ciclistes al PZF en condicions òptimes de seguretat. Això comportaria la construcció d’una passarel·la que naixeria a l’illot després de superar per sota la Ronda Litoral i aterraria a la vorera del Carrer A o del Carrer Seixanta (60).