El finançament de la PTP es basa en la prestació de serveis a través d’una oficina tècnica que elabora estudis, fa materials i organitza activitats, així com les quotes de les persones associades. Els serveis de l’oficina són contractats per les administracions i empreses públiques i pel sector privat.

D’acord amb els Estatuts de l’associació, cada any els socis i sòcies supervisen i aproven el balanç de gestió i econòmic de l’any anterior. Des de què la PTP fou declarada entitat d’interès públic l’any 2011 els comptes anuals també són enviats al Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya.

A continuació es presenten, per a diversos anys, l’estructura d’ingressos i despeses, tot detallant-se les partides del darrer any aprovades en assemblea general. Les principals partides d’ingressos són contractacions amb l’administració pública per a l’elaboració d’estudis o serveis, seguides dels finançament d’operadors de transport públic i privat, les quotes dels associats, contractes amb altres administracions privades i finalment les activitats pròpies de la PTP, com la venda de marxandatge o l’organització d’esdeveniments propis. Al capítol de despeses la principal partida és el personal de l’oficina tècnica, composada per tres persones, seguida del local, esdeveniments propis, estructura, impostos i web.

Ingressos

Despeses

Balanç Ingressos – Despeses