“La PTP s’articula a partir d’una junta directiva interdisciplinar, recolzada per una oficina tècnica i la participació dels socis”

Som usuaris del transport públic amb diversos perfils i professions col·laborant per generar consensos i aconseguir inversions al voltant del transport públic. Més de 300 socis aporten el seu gra de sorra per aixecar la veu del transport públic.

La Junta Directiva (2018-2019)

3.2La Junta Directiva es reuneix amb una periodicitat mensual i està formada pels socis i sòcies de l’entitat agrupats en una candidatura escollida durant l’Assemblea General Ordinària anual. La Junta Directiva actual procedeix d’una candidatura única de caràcter unitari que integra múltiples perfils professionals i personals.

L’actual junta es composa de 27 persones:

 • President: Ricard Riol Jurado
 • Vice-president: Manel Ferri i Tomàs
 • Vice-presidenta: Susana Pascual García
 • Tresorer: José Luis Rodrigo Jiménez
 • Secretari: Albert Obiols i Juan
 • Vocalies: Dolors Clavell Nadal, Manu Crespo Yáñez, Juan Ramón Domínguez, Montserrat García Blasco, Ferran Garcia Garcia, Marc Iglesias Pérez, Xavier Lujan Calvo, Daniel Pi i Noya, Josep Maria Olivé Garcia, Joan Anton Tineo i Marquet, Miquel de Toro Muñoz i Javier Villena Fernández.
 • Vocalies territorials
  • Alt Penedès: Albert Parés i Soldevila
  • Baix Llobregat: Javier Paricio Josa
  • Barcelona ciutat: Sílvia Casorran Martos
  • Barcelonès Nord: Roger Melcior i de Argila
  • Camp de Tarragona: Albert Pallarès Roig
  • Costa Brava: Estefania Molina Trillo
  • Osona: Adrià Ramírez Papell
  • Vallès Occidental: Marc Taulats Ibars
  • Vallès Oriental: Blai Aparici Dupasquier
  • Relacions internacionals: Pau Noy Serrano

Oficina tècnica

Per tal d’estudiar i comunicar els projectes de transport públic més rellevants la Junta directiva va decidir crear una oficina tècnica amb personal remunerat econòmicament. En l’actualitat el personal de l’oficina tècnica està format per Ricard Riol Jurado (Enginyer tècnic d’obres publiques, en dedicació exclusiva), Xavier Lujan Calvo (geògraf, en dedicació parcial) i Albert Obiols Juan (diplomat en ciències empresarials i econòmiques, dedicació parcial).

Participació dels socis

4.0Els socis es reuneixen periòdicament en Juntes Obertes per tractar temes d’actualitat sobre la mobilitat, i en Assemblees Ordinàries amb periodicitat anual.

A les Assemblees Ordinàries es presenten i ratifiquen els comptes econòmics i el balanç de gestió, i es voten les candidatures de Junta Directiva per a un període d’un any.