Junta ampliada del dia 16 de gener de 2014 per debatre sobre els projectes de Glòries i de la Diagonal

Junta ampliada del dia 16 de gener de 2014 per debatre sobre els projectes de Glòries i de la Diagonal

Ple suport al projecte de reforma de la plaça de les Glòries, actualment en marxa

Total rebuig al projecte actual de reforma de la Diagonal, a executar a partir de juny

La PTP organitzarà consultes periòdiques per decidir sobre temes clau de mobilitat

 

 

4 preguntes a consulta. La PTP ha estrenat un nou mecanisme de participació dels socis i sòcies consistent en la celebració d’assemblees o juntes ampliades per decidir el posicionament de l’entitat en  temes clau de mobilitat, sobre els quals s’envia informació prèviament. El passat dijous 16 de gener va celebrar-se la primera d’aquestes reunions amb les quatre preguntes a consulta i dues possibles respostes per a cadascuna: SÍ i NO.

 

 

PREGUNTA RESPOSTA
¿Dones suport a les fases 1, 2 i 3 del projecte municipal de reforma de la plaça? (Superilla 3×4 amb traçat de la Gran Via en superfície)

per unanimitat
¿Creus imprescindible el soterrament de la Gran Via per conformar una superilla?

NO

per majoria absoluta
¿Dones suport al projecte municipal de reforma de l’avinguda? (Permutació de tercianes i carrils laterals, i supressió d’un carril lateral al Tram Francesc Macià – Pg. de Gràcia)

NO

per unanimitat
¿Creus imprescindible que qualsevol reforma de la Diagonal inclogui el tramvia?

per unanimitat

 

 

Debat sobre Glòries. El resultat de la votació evidencia un total acord amb l’enderroc dels viaductes actuals per generar una plaça-parc on els espais verds i el transport públic guanyin protagonisme. Sobre el soterrament de la Gran Via, previst en una segona fase, no hi ha un posicionament unànime a favor ni en contra i es resta a l’expectativa de comprovar el funcionament de la urbanització provisional amb una Gran Via en superfície i semaforitzada de forma equivalent al tram Espanya – Glòries. Entre les aportacions realitzades pels socis i sòcies destaquen la necessitat de continuar demanant una reducció del trànsit d’entrada a Barcelona, dotar de caràcter metropolità la plaça, defensar la integració del bus interurbà, urbà i el tramvia en la zona intermodal previst, optimitzar la connexió dels carrils bus previstos amb el carril bus-VAO i millorar la permeabilitat dels accessos al Metro.

 

Debat de la Diagonal. S’explica el nou projecte municipal per a la reforma de l’avinguda, pactat entre l’Ajuntament de Barcelona, el PP i l’Associació Diagonal Centre. El nou projecte planteja una reducció dels carrils laterals de 2 a 1, i la permuta de l’espai que ocupen pel de les tercianes, a més de segregar el carril bici de la vorera per posar-lo a nivell de calçada lateral. El resultat de la votació evidencia un total desacord amb el nou projecte, perquè després de plantejar una gran inversió no té en compte tota la ciutadania i presenta unes deficiències tècniques inadmissibles, que milloren poc o fins i tot empitjoren alguns aspectes de la Diagonal actual:

 

 • Els resultats són molt pobres per una inversió tan elevada. La reforma de la Diagonal, que no inclou ni el tramvia ni la reforma del col·lector, tindria un cost de 47 milions d’Euros per al tram F.Macià – Glòries: 12 milions d’Euros per quilòmetre. Inicialment s’executaria entre F.Macià i Pg.de Gràcia amb un cost de 18,7 milions d’Euros.
 • El transport públic no millorarà la seva capacitat ni velocitat comercial. L’Ajuntament segueix bloquejant la connexió dels tramvies al llarg de la Diagonal per motius polítics i no tècnics: un autobús elèctric consumeix més que un tramvia elèctric, i un bus biarticulat només ofereix un 40% de la capacitat d’un tramvia doble. La connexió dels tramvies milloraria la connexió de set municipis metropolitans.
 • La malmesa circulació del tronc central no es millora: cotxes i autobusos seguiran emprant sis carrils d’amplada insuficient, on els autobusos queden sovint embussats i on els cotxes no poden girar a la dreta a cap carrer des de Francesc Macià fins a Pg. de Gràcia. Amb la mateixa secció de carril central, la Gran Via alberga un carril menys: el carril central de la Diagonal s’ha de reformar!
 • La circulació dels carrils laterals, des dels quals sí es pot girar a la dreta, es reduirà de dos a un sol carril, que hauran de compartir vehicles que utilitzen la Diagonal per manca d’alternatives al barri de Gràcia, els que facin càrrega o descàrrega i els d’accés als aparcaments.
 • El carril bici, adossat a aquest únic carril lateral, presentarà una vulnerabilitat considerable.
 • Les voreres de set metres seran inferiors a les de vials com el Paral·lel, i estaran considerablement ocupades per terrasses.
 • Les places de càrrega i descàrrega es limiten a dos camions per illa i per sentit. Des del punt de vista comercial no s’entén aquesta operació.
 • La imposició de l’Ajuntament de no actuar amb mesures de trànsit fora de la Diagonal dificulten la pacificació del trànsit a la Diagonal. No es tracta de tenir més o menys carrils sinó d’ordenar el trànsit amb intel·ligència, d’acord amb la semaforització i una perspectiva de ciutat.
 • Per segregar la bicicleta dels vianants únicament caldria convertir un carril lateral per carril bici sobre la Diagonal actual.
 • Bona part de l’arbrat es veurà afectat per poder allotjar el nou carril lateral sobre la terciana, ja sigui per gàlibs com per l’afectació a les arrels.
 • Per tots aquests motius l’única reforma viable de la Diagonal hauria d’afectar també el tronc central, fer un pla de mobilitat d’àmbit Eixample i millorar sensiblement el transport públic.

 

Després d’un ampli debat, es reclama reactivar la plataforma “Diagonal per a tothom”, constituïda per sindicats, veïns i promotors de la mobilitat sostenible front una Diagonal elitista que no té en compte les necessitats de mobilitat tots els ciutadans, margina el transport públic i genera un conflicte de trànsit innecessari.

 

Barcelona, 24 de gener de 2014