Search

Tramvia integrat = freqüència integrada

set. 07 2004

set.

07

2004

L’any 2004 Barcelona ha batut un rècord històric d’ampliació anual de xarxa ferroviària des dels inicis del Metro. Els gairebé 18,5 km del nou tramvia han suposat un augment del 15 % de la xarxa ferroviària integrada. Un fet sense precedents que a la PTP celebrem per doble motiu: el notable increment de la cobertura territorial ferroviària i la incorporació del tramvia i els valors que representa a les nostres ciutats.

Des dels inicis del servei comercial, Trambaix i Trambesòs s’han anat consolidant amb l’entorn i han assolit la gens menyspreable xifra de 3.000.000 de nous viatgers, sense cap supressió ni retall de les línies d’autobús preexistents. Aquest èxit però, no s’ha vist reflectit en una millora de les freqüències inicials, que semblaven poc adients als ramals del Trambaix i a les hores vall del Trambesòs.

L’Autoritat del Transport Metropolità (ATM) ha considerat que calia retallar, encara més, el servei a les dues xarxes de tramvia en un moment en què aquest no havia arribat al llindar de les seves possibilitats.

Així, hem vist com freqüències de 15 i 16 minuts arribaven als 32 i 40 minuts d’espera, fet del tot insòlit en unes línies que apareixen al plànol de Metro de Barcelona. Mai s’havia arribat a uns temps d’espera tan alts, en un sistema ferroviari urbà de la 1ª corona tarifària. És per això que la PTP ha proposat a l’ATM una revisió integral dels horaris actuals i per això fa una proposta d’uns de nous que s’ annexa a aquest comunicat.

Per què és necessària la revisió d’horaris?

  1. Perquè en el marc de la integració tarifària i tenint en compte que la xarxa funciona integrada molts viatges en tramvia són de correspondència amb el Metro, per la qual cosa és obligat facilitar uns enllaços ràpids oferint unes freqüències similars als metros de FGC i FMB.
  2. Perquè en tractar-se de municipis que superen els 25.000 habitants, i formant part del continu urbà de Barcelona, segons les directrius de la proposta del Pla de Serveis del Transport Col·lectiu 2002-2005 de l’ATM, no poden excedir els 15 minuts de freqüència en les seves línies troncals de bus i tramvia.
  3. Barcelona no pot disposar d’un plànol de Metro que a segons quines hores del dia ofereixi estacions amb freqüències superiors als 20 i 30 minuts: és un fet totalment dissuasori de l’ús del transport públic ferroviari.
  4. Perquè els valors del tramvia, economia, baix consum energètic i altres, s’han d’explotar al màxim.
  5. Perquè el tramvia ocupa un espai important dels nostres carrers que es reserva per a la mobilitat ecològica, per la qual cosa s’ha de potenciar el seu ús per sobre d’altres mitjans coincidents, sobretot privats.

logo30-save Descarregar proposta d’horaris

També et pot interessar...