Search

VI Congrés “El transport públic és cosa de dones”: Pedalem juntes: les dones i la mobilitat en bicicleta

maig 03 2024

maig

03

2024

La promoció de la mobilitat sostenible és urgent, especialment mitjançant l’ús de la bicicleta, el transport públic i el caminar.

La igualtat de gènere és crucial en aquesta transformació, ja que les dones han de ser part fonamental de les solucions i dels beneficis que ofereix una mobilitat més inclusiva.

Cal una inversió decidida i una voluntat política per millorar la infraestructura i les polítiques de mobilitat, garantint la seguretat i l’accessibilitat per a tothom.

La necessitat d’una transformació cap a una mobilitat més sostenible i inclusiva és una realitat urgent que es fa palesa arreu del món. Des del reconeixement de la insostenibilitat dels models basats en el vehicle motoritzat fins a la urgència de garantir la igualtat d’oportunitats en els desplaçaments urbans, la mobilitat sostenible emergeix com una prioritat ineludible. 

El passat 8 d’abril, de la mà d’expertes i usuàries en matèria de la mobilitat en bicicleta, vam poder reflexionar juntes i repensar quins són els reptes que encara ens trobem.

Inclusió i equitat de gènere: cal reduir l’escletxa de gènere en l’ús de la bicicleta

És fonamental abordar la mobilitat des d’una perspectiva inclusiva i equitativa, reconeixent les diferents necessitats i realitats de tots els ciutadans. La promoció de la mobilitat sostenible ha d’anar acompanyat de la garantia d’accés i seguretat per a tothom, especialment per a col·lectius tradicionalment marginats o ignorats en les polítiques de mobilitat. 

És imperatiu eliminar les barreres d’accés, ja sigui a través de la millora de la infraestructura, la implementació de polítiques de seguretat inclusives o la promoció de la diversitat en les formes de desplaçament. La igualtat de gènere és un aspecte central en aquesta dimensió, ja que les dones sovint són les més afectades per la falta d’opcions segures i accessibles de mobilitat urbana. Cal treballar en la creació d’entorns urbans que promoguin la seguretat i la llibertat de moviment per a tothom, independentment del seu gènere, edat, condició social o origen ètnic.

És essencial aprendre i col·laborar amb altres comunitats per crear solucions efectives

La resolució dels reptes de mobilitat urbana sostenible requereix una aproximació col·laborativa i la voluntat de compartir coneixements i experiències a escala global. Els reptes que enfronten les ciutats en matèria de mobilitat no coneixen fronteres, i les solucions efectives sovint es poden trobar a partir de l’intercanvi d’experiències entre diferents contextos urbans. És necessari fomentar els espais de col·laboració i diàleg entre ciutats, organismes internacionals, sector privat i societat civil per a identificar les millors pràctiques i abordar de manera conjunta els desafiaments comuns. 

A través d’iniciatives de cooperació i intercanvi, és possible aprendre de les experiències èxit i fracassos d’altres regions, adaptant-les a les necessitats i particularitats de cada context local. Així, la col·laboració internacional emergeix com una eina clau per a la construcció de ciutats més inclusives, sostenibles i equitatives des d’una perspectiva de mobilitat urbana.

Els casos de Bogotà, Belém i Guadalajara ressalten la importància de la col·laboració i l’intercanvi d’experiències en la promoció de la mobilitat urbana inclusiva. Des de la manca d’educació en bicicleta fins als reptes específics que enfronten les dones negres, cada ciutat destaca la necessitat de compartir coneixements i estratègies per a abordar aquests desafiaments de manera efectiva. Les iniciatives exitoses a Belém, com els projectes d’educació i la creació de col·lectius, exemplifiquen com la cooperació entre comunitats pot conduir a solucions innovadores i inclusives. 

Aquests exemples, juntament amb el propi congrés, demostren que la col·laboració i l’intercanvi d’experiències són fonamentals per a construir ciutats més inclusives i sostenibles des d’una perspectiva de mobilitat urbana.

Material per a recuperar el congrés

Presentació, Dolors Clavell Nadal (Video)

Ponència inicial, Esther Anaya Boig – Ciclas de vida | Mujeres, movilidad ciclista y bienestar (Video)

Bloc I. Taula rodona – Com aconseguim ciutats pedalables i que ens encoratgin a desplaçar-nos en bicicleta (Video)

Impacte del congrés de dones a càrrec dels estudiants de la UB en col·laboració amb la PTP (Vídeo)

Bloc II. Taula rodona – Intermodalitat bicicleta-transport públic: un binomi possible? (Video)

Presentació de la “Guia per la inclusió de la perspectiva de gènere als PMU”, Mercè Taberna Torres (Video)

Balanç d’iniciatives mobilitat i gènere 2023 i infografies, Núria Pérez Sanz (Video)

Tancament i conclusions, Marca Casar López (Video)

Bloc internacional Mujeres pedaleando: experiències i incidència política per fomentar i enfortir l’ús de la bicicleta a les metròpolis llatinoamericanes (Video)

També et pot interessar...