Alegaciones de PTP al Plan Estratégico de Infraestructuras y Transportes (PEIT) del Ministerio de Fomento

Preámbulo El Plan estratégico de Infraestructuras y Transporte, de ahora en adelante PEIT, pretende configurarse como el marco de referencia para el desarrollo dela política de movilidad de España en el período 2005-2020. A pesar de que de la lectura del citado plan se deduce una voluntad de ruptura con el modelo de transporte que…

Read more

Greus problemes aquest estiu en les línies de rodalies de Renfe. Caldria d’aprovar un pla de mesures de xoc

Ara fa un any que la PTP va realitzar un estudi sobre l’estat de les estacions de Rodalies de la Regió Metropolitana de Barcelona. Des d’aleshores RENFE ha pres algunes de les mesures correctores que des de la PTP demanàvem: instal·lació de màquines autovenda o el canvi de format dels horaris de butxaca. No obstant…

Read more