20160601-assemblea1 20160601-assemblea2

El passat 1 de juny de 2016 va celebrar-se a l’Espai Gaudí de TMB l’assemblea general ordinària de la PTP on van ser aprovats el balanç de gestió i comptes de l’entitat de l’exercici anterior. Es va procedir a la renovació de la Junta Directiva, que passa de tenir 18 a 23 socis i sòcies. S’han creat les noves vocalies de vice-presidència i medi ambient, així com les vocalies territorials de l’Alt Penedès, Barcelona, Baix Llogregat marge dret, Baix Llobregat marge esquerre, adjunt a Baix Llobregat esquerre i l’Àrea de Girona. Es dóna de baixa la vocalia de les Terres de Lleida. Els nous socis i sòcies que s’incorporen a la Junta són la Susana Pascual, el Manuel Crespo, Albert Parès, Carlos Ortí, Lluís Carrasco i Marc Iglesias. Aquesta és la nova composició de la Junta:

 

Junta directiva
 • President: Ricard Riol Jurado
 • Vice-president: Manel Ferri i Tomàs
 • Secretari executiu: Albert Obiols Juan
 • Tresorer: José Luis Rodrigo Jiménez
Vocalies temàtiques

 • Estudis: Xavier Lujan Calvo
 • Economia del transport: Juan Ramón Domínguez
 • Equilibri territorial: Josep Maria Olivé Garcí­a
 • Medi ambient: Susana Pascual García
 • Mobilitat laboral: Miquel de Toro Muñoz
 • Mobilitat no motoritzada: Joan Valls Fontova
 • Relacions estatals: Manu Crespo Yáñez
 • Relacions internacionals: Pau Noy Serrano
 • Xarxa viària: Joan Anton Tineo Marquet

Vocalies territorials

 • Barcelona: Sílvia Casorran Martos
 • Barcelonès Nord: José Luis Rodrigo Jiménez
 • Alt Penedès: Albert Parés i Soldevila
 • Baix Llobregat marge dret: Carlos Ortí Ortega
 • Baix Llobregat marge esquerre: Lluís Carrasco Martínez
 • Adjunt Baix Llobregat marge esquerre: Javier Paricio Josa
 • Camp de Tarragona: Daniel Pi i Noya
 • Àrea de Girona: Marc Iglesias Perez
 • Osona: Adrià Ramírez Papell
 • Vallès Oriental: Blai Aparici Dupasquier
 • Vallès Occidental: Albert Turon i Vilaseca