Com prenem decisions?

Com marca la legislació, l’associació PTP, disposa d’una Junta Directiva que ha de ser escollida per sufragi universal entre els membres de l’entitat reunits en Assemblea amb una periodicitat mínima d’un any. Aproximadament 400 socis i sòcies són convocats a la participació d’una Assemblea General Ordinària on s’aprova la composició de la Junta Directiva, el Balanç de Gestió i els Comptes anuals. A més la PTP disposa de diversos canals per afavorir la participació dels seus membres, com són les Juntes Obertes on es debaten i decideixen posicionaments estratègics. Tant la Junta Directiva com les Juntes Obertes estan recolzats en una oficina tècnica i en el treball voluntari dels membres de l’Associació.

La Junta Directiva (2019-2020)

La Junta Directiva és l’òrgan de govern de l’Associació. Està formada per socis i sòcies de l’entitat agrupats en una candidatura escollida durant l’Assemblea General Ordinària anual. La Junta Directiva actual està formada per 24 persones i és vàlida per al període 2019-2020. Com en tots els anys des de la fundació de la PTP, procedeix d’una candidatura oberta a tots els membres de l’entitat i integra múltiples perfils professionals i personals.

La Junta Directiva es reuneix amb periodicitat mensual.

Aquests són els seus integrants:

 • Presidència: Adrià Ramírez Papell
 • Vice-presidència: Dolors Clavell Nadal
 • Vice-presidència: Núria Pérez Sans
 • Tresoreria: Lluís Carrasco Martínez
 • Secretaria: Georgina Montesinos Zaragoza
 • Coordinació de l’oficina tècnica i portaveu: Daniel Pi i Noya
 • Portaveu: Jordi Porta Pruna
 • Vocal: Ricard Riol Jurado
 • Vocal: Albert Obiols Juan
 • Vocal: Mercedes Vidal Lago
 • Vocal: Montserrat García Blasco
 • Vocal: Marc Iglesias Pérez
 • Vocal: Marc Taulats Ibars
 • Vocal: Susana Pascual Garcia
 • Vocal: Albert Parés i Soldevila
 • Vocal: Josep Maria Olivé Garcia

  L'oficina tècnica

  Per a estudiar i comunicar els projectes de transport públic més rellevants la Junta Directiva va decidir crear una oficina tècnica amb personal remunerat econòmicament. En l’actualitat aquest personal està format Georgina Montesinos Zaragoza (enginyera de Camins, Canals i Ports, a dedicació completa) com a tècnica i Daniel Pi Noya (enginyer, en règim de voluntariat) com a coordinador de l’oficina.

  Els delegats territorials

  Alguns socis i sòcies, siguin o no de la Junta Directiva, són veus reconegudes de l’entitat al territori.

  • Baix Llobregat: Lluís Carrasco Martínez
  • llcarrasco@transportpublic.org
  • Barcelonès Nord: Roger Melcior i Palau
  • rmelcior@transportpublic.org
  • Vallès Oriental: Blai Aparici Dupasquier
  • blaiad@transportpublic.org
  • Vallès Occidental: Marc Taulats Ibars
  • mtaulats@transportpublic.org
  • Sant Cugat del Vallès: Martí Rius
  • mrius@transportpublic.org
  • Camp de Tarragona: Arga Sentís Maté
  • asentis@transportpublic.org
  • Costa Brava: Estefania Molina Trillo
  • emolina@transportpublic.org
  • Alt Penedès: Albert Parés i Soldevila
  • apares@transportpublic.org
  • Osona: Adrià RamirezPapell
  • aramirez@transportpublic.org
  • Terres de l’Ebre: Josep Casadò Escribà
  • jcasado@transportpublic.org
  • Maresme: Eduard Truco Pérez
  • etruco@transportpublic.org
  • Comunitat Valenciana: Fran Torregosa Alegre
  • ftorregrosa@transportpublic.org
  • Pallars: Marc Mateo Farré
  • mmateo@transportpublic.org
  • Relacions internacionals: Pau Noy Serrano
  • pnoy@transportpublic.org