El diari 20 Minuts informa avui (13 de juny de 2005) que un diputat d’ERC proposarà properament a la Comissió sobre Seguretat Vial i Prevenció d’Accidents del Congrés de Diputats que s’autoritzi un increment de velocitat a 130 km/h en autovies. Des de la PTP rebutgem aquesta proposta i demanem al Diputat d’ERC, Sr. Josep Andreu, que la retiri per les raons següents.

  1. Accidentalitat. Hi ha una clara i demostrada relació entre velocitat i accidentalitat. Exactament la relació és que per 1 km/h que s’incrementa la velocitat, el risc d’accident ho fa entre un 4% i 8%. L’article publicat a la revista Carreteras núm 134 ho descriu amb precisió, especialment a les planes 12 i 13.
  2. Consum energètic. Per sobre de 100 km/ el consum es dispara. Per sobre de 130 km/h encara més. La corba de consum és de tipus potencial, no és lineal. Espanya ha d’estalviar un combustible que es compra tot a fora i que cada cop és més estratègic. Autoritzar els 130 km/h suposa donar un xec en blanc al malbaratament energètic.
  3. Emissions de Gasos d’efecte hivernacle. S’incrementen també potencialment amb la velocitat.
  4. Altres elements contaminants. La producció d’altres gasos contaminants, com els NOx, i el soroll també s’incrementa notòriament amb la velocitat.
  5. Una proposta contra la història. Holanda està estudiant la reducció a 80 km/h i la tendència mundial és a la contenció. Els països europeus amb les taxes de sinistralitat més baixa són aquells en què és més baix el límit de velocitat. Quan a la dècada dels 70 USA va reduir la velocitat màxima a 60 mph, el nombre de morts es va reduir a la meitat.

Preguem a tothom que enviï missatges electrònics redactats de forma cortès al diputat d’ERC, Sr. Josep Andreu, a la seva bústia electrònica parlamentària, [email protected], demanant-li la retirada d’aquesta proposta.

Tot seguit, fem als nostres subscriptors una proposta de text.

 

Sr. Josep Andreu
Diputat d’ERC al Congrés
Benvolgut senyor,
Ens hem assabentat que vostè té previst presentar properament una proposta al Congrés de Diputats perquè la velocitat a les carreteres espanyoles s’elevi a 130 km/h. Li demanem que retiri aquesta proposta perquè va contra la idea d’estalvi energètic, i de reducció de l’accidentalitat i de la contaminació, i perquè és de sentit contrari a la tendència mundial d’anar reduint cada cop més la velocitat a la carretera.
Atentament,
Signatura,