Participants a la IIa Cursa de Transports de Girona

■ S’han cobert rutes des de Sarrià de Ter (Mou-te en Bici), Vilobí d’Onyar (Ajuntament) i Llagostera (Ajuntament), per comparar temps, costos, consum d’energia primària i emissions de diferents mitjans de transport fins a Girona.

■ La bicicleta ha arribat en primer lloc des de Sarrià de Ter (bici urbana) i Vilobí d’Onyar (bici de carreres).

■ El bus iguala força els temps del cotxe: 8 minuts més sobre un trajecte de tres quarts d’hora des de Llagostera; i 4 minuts més sobre un trajecte d’uns 20 minuts des de Sarrià de Ter; permet estalviar la meitat d’emissions de CO2 que el cotxe i resulta, entre 5 i 6 vegades més econòmic.

■ La moto empra 3 minuts més en cobrir la ruta Sarrià – Girona i resulta 7 vegades més cara que la bici.

 

 

L’Associació per a la Promoció del Transport Públic i l’Associació Mou-te en Bici, en col·laboració amb l’ATM de Girona i el Departament de Territori i Sostenibilitat, han organitzat la II Cursa de Transports interurbana de les comarques de Girona.

S’hi han pogut comparar els temps, costos, consum d’energia primària i emissions de les següents relacions:

  • Sarrià de Ter – Girona: vianant, moto, bici, bus i cotxe
  • Vilobí d’Onyar – Girona: bici, bus i cotxe
  • Llagostera – Girona: bus i cotxe

A tots els casos els participants han sortit de la porta dels Ajuntaments respectius i s’han dirigit a la Plaça de Catalunya de Girona, on han estat premiats amb una bossa amb utensilis de mobilitat sostenible, com són el mapa de rutes ciclables de Girona i Salt o unes T10/30 del sistema tarifari integrat.

 

RESULTATS DE LA CURSA

Cost econòmic

Sense comptar peatges ni aparcament, el cotxe i la moto ja són 5 i 2 vegades més cars que el transport públic. Anar en transport públic segueix resultant molt més econòmic que fer funcionar i mantenir un vehicle propi. Per calcular correctament les despeses del vehicle privat no pot tenir-se en compte únicament la despesa del carburant, ja que en un vehicle dièsel suposa només el 21% dels costos totals, que inclouen la pròpia adquisició del vehicle, el manteniment, l’assegurança, els impostos, el canvi de pneumàtics, etcètera.

Per a un desplaçament diari de 30 quilòmetres, un cotxe dièsel costa uns 3.700 € per any, i un de gasolina uns 4.000 € per any. En el cas de la moto, amb un cost anual d’uns 1.300 €, el carburant és només el 17% del total. Si assumim una despesa en transport públic equivalent a 11 T-50/30 d’una zona (Sarrià de Ter – Girona) i 250 € en bitllets senzills de diverses zones, el transport públic anual resultaria per 581,65 €, el 15% del que costa un cotxe i el 45% del que costa una moto per a una sola persona. Si assumim una despesa en transport públic equivalent a 11 T-50/30 de dues zones (Llagostera o Vilobí d’Onyar – Girona) i 150 € en bitllets senzills de diverses zones, el transport públic anual resultaria per 704,40 €, el 18% del que costa un cotxe i el 54% del que costa una moto per a una sola persona.

La Cursa de transports vol ajudar a fer una comptabilitat correcta dels costos del vehicle privat, que sovint es minimitzen considerant-ne únicament els del
carburant. Però aquest concepte és el menor dels costos de mantenir i fer funcionar un vehicle privat cotxe o moto.

 

Temps de viatge

Els resultats de la cursa tenen en compte el seu cost i la rapidesa dels modes de transports, no pas la velocitat punta. Per això es calcula el temps de viatge de “porta a porta” entre un origen i una destinació i en el balanç s’hi inclouen el temps d’aparcament per al transport privat i el temps d’accés a la parada i espera del transport públic. Tots els viatgers comencen i acaben a peu els seus desplaçaments.

 

Energia primària consumida i emissions de CO2

S’han tingut en compte dos conceptes per avaluar la despesa d’energia primària dels viatges: el consum de combustible de dins del dipòsit del vehicle i la despesa energètica per a transformar els recursos fòssils primaris en combustible. No s’han contemplat despeses energètiques de construir, mantenir o desballestar els vehicles (aspectes sempre més favorables a la bicicleta i al transport públic per la menor proporció de materials per usuari).

Les emissions de CO2 estan calculades en funció del consum de carburant que, en aquest cas, és la crema directa de combustibles fòssils en l’autobús i en la moto.

 

logo15-save Comparativa de costos vehicle privat – transport públic

logo15-save Resultats: temps de viatge, costos, consum d’energia primària i emissions de CO2