20110502-manresa_lleida

20110502-manresa_lleida

La PTP celebra la reobertura completa de la línia Manresa – Lleida, que ha estat més de dos anys interrompuda a conseqüència de les obres de renovació de via entre Calaf i Manresa. Aquest tram de línia va patir el robatori de la catenària fa més d’un any, cosa que ha allargat els terminis de l’afectació programada del servei de forma més que notable.

La satisfacció de tenir tota la xarxa ferroviària simultàniament en servei per primera vegada en molt de temps, no amaga la nostra decepció pel fet que s’hagin reeditat els insuficients horaris anteriors. Tres trens diaris en la connexió entre Lleida i Manresa, i tres més entre Cervera i Lleida, són no són competitius amb la carretera ni redueixen la dependència de l’automòbil en l’àmbit de Lleida.

Tant el servei actual de la línia Lleida – Balaguer – la Pobla, operat per FGC, com el servei de la línia Lleida – Cervera – Manresa, operat per Renfe; estan molt lluny dels objectius del Pla de Tranpsorts de Viatgers de Catalunya 2008-2012 de la Generalitat, que proposava com a mínim un tren cada hora entre Lleida i Balaguer i Cervera respectivament.

La PTP proposa doblar el servei de la línia amb el mateix nombre de trens, només canviant el sistema d’explotació

D’acord amb l’informe annex, la flota de trens actual seria suficient per oferir un servei cada hora entre Lleida i Cervera i desdoblar l’oferta fins a Manresa, de tres a sis serveis diaris. Únicament caldria destinar la flota que actualment cobreix la línia Lleida – Manresa – l’Hospitalet a circular íntegrament pel tram Lleida – Manresa, on s’hi podria transbordar a les Rodalies de Barcelona, amb una oferta molt superior. Aquest canvi no afectaria la línia en les seves relacions més importants i competitives: Lleida – Cervera i Lleida – Manresa. Les úniques partides econòmiques que s’haurien d’incrementar són les de personal i els cànons que cobra Adif per l’ús de la infraestructura.

La PTP ja ha fet arribar aquesta proposta als responsables de Rodalies de Catalunya i el Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, que estudiaran la proposta. La PTP considera que aquesta proposta contribuiria a millorar significativament la mobilitat a Lleida en un dels seus principals corredors amb el mínim cost possible per a la societat. El canvi d’horaris de juny podria ser una oportunitat per replantejar el futur d’aquesta línia.

 

 

Lleida, 2 de maig de 2011

 

logo30-save Descarregar proposta (PDF, 395 kB)


logo15-link Comunicat 23/07/2010: La PTP de Lleida reclama la ràpida reobertura del tren entre Calaf i Manresa i millorar el servei de tot el corredor Lleida – Manresa