Al 2019, el Col·legi d’Enginyeria de Camins, l’Àrea Metropolitana de Barcelona i la PTP, conjuntament amb el COAMSS/OPAMSS (Consejo de Alcaldes i Oficina de Planificación de l’Àrea Metropolitana de San Salvador), van començar un projecte de col·laboració per tal de planificar i millorar la Mobilitat dels pròxims anys a l’Àrea Metropolitana de San Salvador.

Per posar en context, la mobilitat urbana en aquest territori es caracteritza per un transport públic insegur i amb una manca de gestió entre operadors, recorregut i parades, que quan s’ha intentat millorar amb un projecte de transport massiu BRT, com el SITRAMSS, no ha tirat endavant a causa de la falta de confiança i la mala gestió. El 58% dels viatges metropolitans són amb autobús. El 72% de les dones utilitzen com a principal mitjà el transport públic malgrat viure alts índex d’assetjament a l’espai públic (en el 2021, 30.588 varen ser agredides). La mobilitat a peu no és accessible, generalment a causa de l’espai inexistent i el gran índex de violències,  i la mobilitat en bicicleta, malgrat que estan apareixent trams discontinus de carrils bici, encara la fan poc utilitzada i és insegura. Finalment, pel que fa al vehicle privat, quan una família ja disposa d’un mínim de poder adquisitiu, adquireixen un vehicle que dona seguretat i ha de circular per una xarxa viària col·lapsada. A l’àrea metropolitana de San Salvador (AMSS) el creixement vehicular és constant. Així mateix, gran part dels carrers no estan pensats per a les persones i molts nuclis urbans tampoc. El context d’alt índex de violències no potencia l’ús del transport públic ni facilita la mobilitat activa.

Puntualment, es van detectant projectes de millora de la mobilitat, però encara hi ha una tasca important, vinculada a  un canvi de valors, pràctiques i hàbits de la població i de les persones implicades en la mobilitat per tal de deixar de prioritzar actuacions per la millora del vehicle privat i impulsar estratègies per una mobilitat de qualitat, segura, inclusiva i accessible que situi a les persones al centre potenciant la mobilitat activa  i el transport públic.

Què hem treballat en aquest projecte?

El projecte es centra en contribuir a l’actualització de la política metropolitana de mobilitat urbana per avançar en la garantia de drets de les persones i de la ciutat i en l’enfortiment de les capacitats dels equips tècnics i polítics del territori. 

En el marc de l’actualització de la política de mobilitat de l’AMSS, s’ha treballat amb els principals actors del territori, el govern nacional, local, universitats i organitzacions de la societat civil (entrevistes i tallers). Altrament, durant el projecte s’han organitzat espais de reflexió  amb experts i expertes en mobilitat d’Amèrica Llatina i  del Col·legi de Camins, de l’AMB i de la PTP, amb els que s’ha analitzat t les principals problemàtiques i actuacions de millora. 

En aquesta política, en un primer bloc es realitza una diagnosi de dades socioeconòmiques i dels principals modes de transport, on s’emmarquen les principals problemàtiques detectades. Posteriorment, en un segon bloc es planteja transformar la mobilitat pels propers anys amb 11 linies estratègiques a actuar, entre elles destaca la incorporació d’un objectiu vinculat a la mobilitat i gènere.  El planejament final és que a través d’aquest instrument, la mobilitat futura de l’Àrea Metropolitana de San Salvador sigui més sostenible, equitativa, segura, inclusiva i eficient.

Dins del marc del projecte també es destaca a febrer de 2020 es va realitzar el 1r Foro Metropolitano de Movilidad a San Salvador on es va presentar i debatut diferents aspectes relacionats amb mobilitat a l’AMSS. Va ser una jornada enriquidora on es va presentar el projecte de cooperació i es va mantenir un espai per a la participació ciutadana implicada en mobilitat. 

Amb totes aquestes actuacions fetes, l’equip de treball, format per les quatre entitats que formen part del projecte (AMB-PTP-Col·legi i COAMSS/OPAMSS), redacta el 2020 la Política Metropolitana de Movilidad Urbana 2020 – 2025, que permet estructurar cap a on han d’anar les actuacions relacionades en mobilitat dels pròxims anys a l’àrea Metropolitana de San Salvador (AMSS).. 

El projecte de cooperació ha continuat durant el 2022 mitjançant la implementació d’una prova pilot a la 7a Avenida Norte del municipi de Santa Tecla, proper a San Salvador. En aquest projecte es planteja que en un tram de carrer es reorganitzi la mobilitat deixant un major espai pel vianant i per la bicicleta. Altrament, també es realitzen campanyes per la conscienciació ciutadana, especialment les persones que condueixen vehicles motoritzats que respectin als vianants i no envaeixin el seu espai.

Aquest primer projecte de cooperació ha establert uns vincles importants entre les entitats d’aquí i el COAMSS/OPAMSS, que és un equip de persones disposades a millorar la mobilitat a l’AMSS. A més a més, el grau d’implicació de totes les entitats permet  donar continuïtat  i mantenir la coordinació i treball conjunt  els pròxims anys amb un altre nou projecte que permetrà continuar millorant la mobilitat i implementar actuacions establertes a la Política de Mobilitat.