“Utilitats i recomanacions de la PTP per als usuaris del transport públic”

Mapes de la PTP

La PTP ha generat alguns mapes propis amb l’objectiu d’integrar informació actualment separada segons operador o sistema de transport. Destaquem un mapa ferroviari amb totes les estacions de ferrocarril de Catalunya i el mapa de temps de viatge de la zona 1 de l’àrea metropolitana de Barcelona.

Com consultar horaris a Catalunya?

Catalunya disposa d’una xarxa de transport públic amb una àmplia cobertura territorial i una oferta molt diversa segons els territoris, però sovint aquesta passa desapercebuda. El cercador “Mou-te” de la Generalitat de Catalunya és un primer intent per unificar tota l’oferta existent, però la seva fiabilitat no és del 100%. Per això recomanem que, en cas d’utilitzar línies amb un servei molt escàs, s’utilitzi el cercador “Mou-te” per trobar el nom de les companyies operadores entre origen i destinació, i després es verifiquin els horaris a les pàgines web o telèfon de les mateixes. Aquest pas també és important per no usar un servei amb “prohibició de càrrega”, situació que es dóna quan existeixen companyies diferents sobre un mateix recorregut, on una d’elles té l’exclusiva.

 

Quines pàgines web cal consultar?

ÀREA METROPOLITANA DE BARCELONA. En el cas de l’Àrea Metropolitana de Barcelona és fàcil trobar informació unificada dels serveis, tant de ferrocarril com d’autobús, a la web de mobilitat. El Bus Metropolità està operat per Transports de Barcelona (sota la marca TMB), BaixBus, Tusgsal, Soler i Sauret i Authosa.

Però a la resta de Catalunya caldrà cercar una mica més:

 • FERROCARRIL. La xarxa ferroviària està catalana està operada per quatre operadors: els serveis de llarga distància a càrrec de Renfe, els serveis de rodalia i trens suburbans a càrrec de Renfe (sota la marca Rodalies de Catalunya) i FGC, els serveis de metro a càrrec del Ferrocarril Metropolità de Barcelona (sota la marca TMB) i FGC, i els de tramvia a càrrec de Tramvia Metropolità (sota la marca TRAM).
 • AUTOBÚS. Pel que fa els serveis d’autobús trobem dos grans grups, els urbans i els interurbans. Les companyies operadores d’autobús més importants són Moventis, Sagalés, Alsa – Alsina Graells, Empresa Plana, Soler i Sauret, Hife, etcètera… i la seva distribució sobre el territori va per zones.

 

Quines són les millors app per al mòbil?

L’opendata ha fet possible que es desenvolupin cercadors oficials i no oficials sobre el servei. A continuació us oferim algunes recomanacions:

 • Adif. Oficial. L’administrador d’Infraestructures Ferroviàries proveeix informació en temps real de sortides i arribades. Cal seleccionar entre rodalies d’una banda, i mitjana o llarga distància per l’altra.
 • Renfe Ticket. Oficial. Per comprar bitllets de llarg recorregut i alguns serveis de mitjana distància (nom comercial per alguns trens regionals).
 • AMB Mobilitat. Oficial. Amb oferta ferroviària i d’autobús a tota l’àrea metropolitana. Informació en temps real a autobusos, metro i tramvia.
 • Urban Step Barcelona. No oficial. Similar a la de l’AMB Mobilitat.
 • Moventis. Oficial. Es proveeixen horaris en temps real d’aquest operador de bus.
 • Google Maps. No oficial. Google disposa d’àmplia informació bolcada directament operadors i administracions, en alguns casos dona informació en temps real. Hi ha abundant informació però no tota: FGC, Renfe, TMB, Moventis, Sagalés, etcètera…
 • Moovit. No oficial. D’àmbit mundial. En alguns casos dona informació en temps real.
 • CityMapper. No oficial. D’àmbit mundial. En alguns casos dona informació en temps real.
 • El Meu Tren. No oficial. Unifica la informació d’horaris de Renfe i FGC
 • TUS. Oficial. La cooperativa de transports urbans de Sabadell també ofereix informació en temps real.
 • Bicing. Oficial. Sistema de bicicleta pública.
 • Renfe Horarios. Oficial. Ofereix informació horària dels trens de mitjana i llarga distància (no Rodalies).

Recomanacions tarifàries

En construcció