Les nostres fonts de finançament

El finançament de la PTP es basa en la prestació de serveis a través d’una oficina tècnica que elabora estudis, fa materials i organitza activitats, així com les quotes de les persones associades. Els serveis de l’oficina són contractats o objecte de subvenció per les administracions públiques, empreses públiques i privades relacionades amb la mobilitat sostenible.

D’acord amb els Estatuts de l’associació, cada any els socis i sòcies supervisen i aproven el balanç de gestió i econòmic de l’any anterior. Des de què la PTP fou declarada entitat d’interès públic l’any 2011 els comptes anuals també són enviats al Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya.

  • Ingressos
  • Despeses

Detall interanual d'ingressos

Les principals partides d’ingressos són contractacions amb l’administració pública per a l’elaboració d’estudis o serveis, seguides dels finançament de les quotes dels associats, d’operadors de transport públic i privat, contractes amb altres administracions privades i finalment les activitats pròpies de la PTP, com la venda de marxandatge o l’organització d’esdeveniments propis.

Detall interanual de despeses

La principal partida és el personal de l’oficina tècnica, composada per dues persones, seguida del local, estructura, esdeveniments propis, impostos i web.

Balanç interanual