La PTP felicita al senyor Jordi Hereu que molt previsiblement serà nomenat demà alcalde de Barcelona. El senyor Hereu ha mostrat talant de diàleg i  comprensió dels veritables problemes de mobilitat de la ciutat. L’èxit de l’àrea verda i la decisió amb què va ser aplicada, fent front sense por a la demagògia d’ aquells dies, incita a pensar que amb aquest nou alcalde possiblement els problemes de mobilitat de la ciutat es començaran a resoldre en una clau sostenible.

Després de les felicitacions i el reconeixement a la feina feta, no volem deixar passar aquesta oportunitat per recordar al senyor Hereu quines són les principals qüestions que cal abordar i quines són les receptes que la PTP hi proposa.

  1. La contaminació atmosfèrica. Barcelona sobrepassa estructuralment els nivells contaminants màxims permesos per la UE en una quantitat que és el doble. Disminuir les emissions per protegir la salut dels ciutadans és la primera prioritat de l’Ajuntament en matèria de mobilitat. I això només s’aconseguirà baixant les intensitats del trànsit i posant filtres als vehicles a gas-oil, especialment als vehicles industrials, taxis i autobusos. El trànsit a Barcelona s’ha de reduir de forma significativa. Els resultats de l’àrea verda són insuficients perquè encara que la intensitat ha baixat en un 10% al centre de la ciutat, només ho ha fet en un 1% en el conjunt de la ciutat.
  2. Arreglar el desastre de la Diagonal. Avui en aquesta via únicament tenen prioritat els cotxes, que són qui menys l’han de tenir. Cal donar espai al transport públic, als vianants, als ciclistes, de forma que no es topin amb els vianants contínuament, i a les activitats comercial; a tot allò que fa ciutat. Per aconseguir-ho, cal abordar sense demora una reconversió de la secció d’aquesta gran avinguda en la que el paper del tramvia ha de ser central. Els tramvies que acaben a Francesc Macià i a Glòries s’han d’unir per acabar amb la paradoxa que planteja l’actual tramvia interruptus.
  3. Donar la prioritat al transport públic en la circulació. L’èxit del tramvia a Barcelona s’explica en part per la prioritat que ha tingut sobre els cotxes en moltes cruïlles. S’ha demostrat que si l’Ajuntament protegeix el transport de superfície els ciutadans ho aprecien i hi pugen, no molt més, sinó moltíssim més. Cal estendre la prioritat de què gaudeix el tramvia a tota la xarxa d’autobusos. Aquesta serà una de les millors i més barates operacions que l’Ajuntament pot fer pel seu transport públic.
  4. Acotar l’espai de la moto. La promoció de la motocicleta que ha practicat fins ara l’Ajuntament de Barcelona comença a aparèixer com una operació molt equivocada que cal rectificar . S’ha volgut vendre que era una bona alternativa al cotxe, però el mal resultat de l’operació pesa com una llosa: elevades emissions contaminants i soroll, elevadíssima accidentalitat, i elevat incivisme, perquè gairebé la meitat de l’aparcament és il·legal. L’ús incívic que es fa de la moto a Barcelona perjudica els ciutadans, la seva salut i la pròpia integritat física dels motoristes.

Barcelona, 7 de setembre de 2006