La PTP celebra els successius avenços del Pla Director d’Infraestructures 2001-2010, que avui assoleixen la important fita de l’arribada de les línies 9 i 10 a l’intercanviador de La Sagrera, el primer punt on s’enllacen quatre línies de Metro a l’àrea metropolitana de Barcelona. A més, en el proper semestre, s’hi afegirà una nova estació de Rodalies de les línies R3, R4 i R7.

El Pla Director d’Infraestructures 2001-2010 es va aprovar l’any 2002 per l’Autoritat del Transport Metropolità i inclou importants millores de les infraestructures ferroviàries de l’àrea metropolitana de Barcelona. Es tracta del pla d’infraestructures amb més consens polític dels darrers temps, ja que fou acordat per les administracions municipals, autonòmica i estatal quan estaven en mans de partits polítics diferents. Aquest PDI consensuat aconseguirà, entre d’altres fites, que l’àrea metropolitana de Barcelona tingui la dotació de metro més important d’Europa mesurada en quilòmetres d’infraestructura per quilòmetre quadrat de superfície, així com una de les primeres posicions en dotació per habitant.

Malauradament avui ja no podem presumir d’aquest acord. El consens inicial sobre projectes ferroviaris de gran transcendència ha degenerat en una oposició política interessada que perjudica la competitivitat i la qualitat de vida de l’àrea metropolitana de Barcelona. Són exemples les següents actuacions del PDI, rebutjades per alguns grups polítics després del canvi de Govern a Catalunya de 2003:

 • Sistema tramviaire del Baix Llobregat i Barcelonès (AX12) i la seva connexió al llarg de la Diagonal (Trambaix – AX12a; Trambesòs – AX12b)

 • Nou túnel Sants – Sagrera (ample UIC) i intercanviadors amb el TAV a Sagrera i Sants – Estació (XE09+IN05)

Cridem a les forces polítiques a recuperar l’esperit de consens del PDI 2001-2010 fent possible que el PDI 2009-2010 es culmini com estava previst als propers anys, especialment en aquelles previsions de més rendibilitat social. També creiem necessari que la revisió del PDI, que ampliarà el termini fins el 2018, inclogui un programa per ampliar els serveis del transport públic de la forma més eficient possible, atesa la crisi econòmica, energètica i ambiental.

Ara necessitem programar el màxim de transport públic amb la mínima inversió possible, posant especial èmfasi en la millora dels transports públics de superfície i l’optimització de les Rodalies i autobusos interurbans. Adjuntem un annex amb la relació d’infraestructures previstes del PDI que considerem més eficients en el context de crisi actual.

ANNEX

PDI 2001-2010. Infraestructures toves que no s’han iniciat encara

 • Intercanviadors de Volpelleres i Hospital General entre Renfe i FGC (IN07)

 • Pas del tramvia per Laureà Miró (Esplugues de Llobregat) (estudi 9)

 • Plataforma reservada para bus en el corredor Caldes – Mollet / Santa Perpètua (AX19)

 • Tramvallès (estudi 8)

 • Ampliació del Trambaix fins a Quatre Camins (estudi 10)

 • Quadruplicació de vies Castelldefels – El Prat per reduir el temps de viatge entre el sud de la RMB i Barcelona (estudi 12)

PDI 2001-2010. Infraestructures ferroviàries pesants importants, però no iniciades

 • Intercanviador central de Plaça Catalunya entre Rodalies, FGC i les línies 1, 2, 3 i 4 de Metro (IN01) (rebutjat)

 • Desdoblament de la via de Rodalies entre La Garriga i Montcada per millorar la rapidesa i capacitat de la línia R3 (XE05) (projecte constructiu en marxa)

 • Connexió de la línia R3 amb la R2 Nord de Rodalies a Granollers – Les Franqueses per millorar la intermodalitat i rapidesa de la línia R3 (XE04)

 • Remodelació de l’accés de Rodalies l’Aeroport per arribar a la nova terminal i duplicar la via actual única actual (XE10) (licitat i possiblement aturat)

 • Túnel de Montcada de Rodalies per reduir el temps de viatge entre el Vallès i Barcelona (XE06) (inclòs al Pla de Rodalies però no iniciat)

 • Ampliació de la L1 del Metro entre Fondo i Badalona Centre (AX02) (a informació pública entre Fondo i Lloreda – Sant Crist)

 • Ampliació de la L8 del Metro entre Espanya, Francesc Macià i Gràcia (AX13) (sense tramitació)

Noves infraestructures que millorarien significativament el transport metropolità (no incloses al PDI 2001-2010)

 • Posada en marxa del Retbus, onze línies d’alta freqüència, ràpides i intermodals, mitjançant l’aprofitament del 20-25% de la flota actual de TMB sobre carrers amb gestió prioritària pel transport públic (consensuat entre TMB i l’Ajuntament de Barcelona però sense aprovació política)

 • Creació de carrils bus amb infraestructura tova als accessos a Barcelona, mitjançant espais guanyats a les mitjanes i a la reducció de l’amplada actual, excessiva per anar a 80 km/h (inicialment compta amb el vist i plau del DPTOP a la B-23)

 • Carrils bus d’accés a ciutats intermèdies de la Regió Metropolitana (s’està elaborant un estudi conseqüència del PDM)

 • Creació d’itineraris bus interurbans d’alta freqüència i prestacions (model Vall del Tenes)

 • Després de la línia 9, el proper gran túnel de Barcelona hauria de ser el passant de Rodalies, per beneficiar tota la Regió Metropolitana fent possible intervals de pas reduïts a totes les línies actuals d’ample ibèric (Pla Tren 2014 de la PTP)

 • Quadruplicacions lligades amb el nou esquema de túnels a Barcelona, per fer possible la implantació de serveis semidirectes a bona part de la Regió Metropolitana. (Pla Tren 2014 de la PTP)