Search

Eines per viatjar

Com consultar horaris a Catalunya?

Catalunya disposa d’una xarxa de transport públic amb una àmplia cobertura territorial i una oferta molt diversa segons els territoris, però sovint aquesta passa desapercebuda. El cercador “Mou-te” de la Generalitat de Catalunya és un primer intent per unificar tota l’oferta existent, però la seva fiabilitat no és del 100%. Per això recomanem que, en cas d’utilitzar línies amb un servei molt escàs, s’utilitzi el cercador “Mou-te” per trobar el nom de les companyies operadores entre origen i destinació, i després es verifiquin els horaris a les pàgines web o telèfon de les mateixes. Aquest pas també és important per no usar un servei amb “prohibició de càrrega”, situació que es dóna quan existeixen companyies diferents sobre un mateix recorregut, on una d’elles té l’exclusiva.

Quines pàgines web cal consultar?

ÀREA METROPOLITANA DE BARCELONA. En el cas de l’Àrea Metropolitana de Barcelona és fàcil trobar informació unificada dels serveis, tant de ferrocarril com d’autobús, a la web de mobilitat. El Bus Metropolità està operat per Transports de Barcelona (sota la marca TMB), BaixBus, Tusgsal, Soler i Sauret i Authosa.

Però a la resta de Catalunya caldrà cercar una mica més:

Quines són les millors app per al mòbil?

L’opendata ha fet possible que es desenvolupin cercadors oficials i no oficials sobre el servei. A continuació us oferim algunes recomanacions: