Search

Junta

La Junta Directiva és l’òrgan de govern de l’Associació. Està formada per socis i sòcies de l’entitat agrupats en una candidatura escollida durant l’Assemblea General Ordinària anual. La Junta Directiva actual està formada per 16 persones i és vàlida per al període 2022-2024. Com en tots els anys des de la fundació de la PTP, procedeix d’una candidatura oberta a tots els membres de l’entitat i integra múltiples perfils professionals i personals.

La Junta Directiva es reuneix amb periodicitat mensual.

Aquests són els seus integrants:

Presidència: Adrià Ramirez Papell

[email protected]

Vicepresidència: Dolors Clavell Nadal

[email protected]

Vicepresidència: Núria Pérez Sans

[email protected]

Tresoreria i portaveu: Daniel Pi i Noya

[email protected]

Secretaria: Georgina Montesinos Zaragoza

[email protected]

Vocal: Jordi Porta Pruna

[email protected]

Vocal: Ricard Riol Jurado

Vocal: Albert Obiols Juan

Vocal: Albert Parés i Soldevilla

Vocal: Estefania Molina Trillo

Vocal: Marc Taulats Ibars

Vocal: Marc Iglesias Pérez

Vocal: Montserrat García Blasco

Vocal: Mercedes Vidal Lago

Vocal: Josep Maria Olivé Garcia

Vocal: David Rodríguez Carrillo

Vocal: Arnau Comajoan Cara

Vocal: Maria Coma Santasusana