Search

Campanyes i activitats

Setmana europea de la mobilitat

Congrés: el transport públic és cosa de dones

Escola de 
Transport Públic

Festa
del tren
transfronterer

La PTP també tenim activitats per oferir als equipaments i ens municipals per fomentar el transport públic i la mobilitat sostenible de forma pedagògica.

Si vols gaudir de d’alguna de les activitats llistades al teu equipament o municipi contacta amb [email protected] per saber-ne les condicions i el pressupost.

“El transport públic ens dona més”

Campanya: “El transport públic ens dona més”

La campanya “El transport públic ens dona més” vol destacar la importància del transport públic en un context on el cotxe privat es promociona com la millor opció de mobilitat. La campanya ens recorda que el transport públic és essencial per a la nostra organització territorial i urbana.

Joc de trivial sobre mobilitat al municipi

Joc per a infants i joves adaptat a la mobilitat i transport públic del municipi on es realitza.

Trivial
Tallers per conèixer el sistema de transport públic

Tallers per conèixer el sistema de transport públic

Espais per donar a conèixer el transport públic del municipi, tant urbà com interurbà, als infants i joves (sobretot quan comencen a viatjar sols per anar a l’escola o a l’institut). També fomentem el coneixement dels diferents títols enfocats a joves i infants així com els títols més habituals de transport.

Taller de capacitat viària

Aquest taller té com a objectiu mostrar els efectes de l’ampliació dels carrils de circulació sobre la congestió del trànsit. Mitjançant una maqueta amb 100 cotxes de joguina i diferents elements urbans, els participants poden experimentar amb diverses alternatives de mobilitat i observar-ne les conseqüències.

Taller de capacitat viària
Taller d’eficiència energètica

Taller d’eficiència energètica

L’activitat consisteix a moure alternativament dos vehicles: un ferrocarril i un carro amb rodes pneumàtiques, estirant una corda amb un dinamòmetre per mesurar l’esforç. S’apunten els dos resultats (o una sèrie de resultats) a la pissarra i es discuteixen les dades obtingudes.

Organització d’un dia sense cotxes

Durant el dia sense cotxes es restringeix el pas (durant unes hores) dels vehicles privats en els emplaçaments que es determinin i s’hi realitzen activitats per als vianants i ciclistes.

Organització d’un dia sense cotxes

Altres activitats i xerrades especialitzades a demanda

Les xerrades que organitza la PTP poden ser tant més de caràcter tècnic com de caràcter pedagògic per a la ciutadania en general. Les xerrades s’enfoquen al municipi on es fan, per tal de tractar els problemes de més rellevància.

Si vols gaudir de d’alguna de les activitats llistades al teu equipament o municipi contacta amb [email protected] per saber-ne les condicions i el pressupost.