Search

Oficina tècnica

Per a estudiar i comunicar els projectes de transport públic més rellevants la Junta Directiva va decidir crear una oficina tècnica amb personal remunerat econòmicament. En l’actualitat aquest personal està format Georgina Montesinos Zaragoza (enginyera de Camins, Canals i Ports, a dedicació completa) com a tècnica, Carles Garcia Ureta (enginyer de Camins, Canals i Ports, a dedicació parcial) com a tècnic i Daniel Pi Noya (enginyer, en règim de voluntariat) com a coordinador de l’oficina.

Tècnic: Carles Garcia Ureta

[email protected]

Enginyer Tècnic d’Obres Públiques per la Universitat Politècnica de Catalunya, especialitzat en gestió de la mobilitat

Coordinador: Daniel Pi i Noya

[email protected]

Enginyer agrònom per la Universitat Politècnica de Catalunya.

Tècnica: Georgina Montesinos Zaragoza

[email protected]

Enginyera de Camins Canals i Ports per la Universitat Politècnica de Catalunya amb màster d’Especialització en Transports i Enginyeria Computacional