Moto circulant entre un taxi i un autobús al carril bus. Foto: Catalunya PressBarcelona, 1 de desembre de 2011. L’Associació per a la Promoció del Transport Públic agraeix públicament l’Ajuntament de Barcelona que s’hagi preservat el carril bus-taxi per al transport públic de la ciutat. En comunicats anteriors la PTP ja havia lamentat que s’obrís un procés per legalitzar una mesura que agreujava els principals problemes de la moto i de l’autobús, que respectivament són la seguretat i la velocitat comercial.

 

Davant la insistència del Partit Popular i el vist-i-plau de l’Alcalde Trias, l’Ajuntament va obrir un procés per determinar de quina manera aquesta proposta podia ser possible. Cal destacar que l’Ajuntament ha actuat evitant posicions autoritàries i amb molta prudència, convocant diverses entitats del Pacte per la Mobilitat per presentar els seus informes i opinions al respecte. La proposta per legalitzar les motos pel carril bus ha comptat amb informes desfavorables per part de la Guàrdia Urbana de Barcelona, l’empresa Transports Metropolitans de Barcelona i la mateixa Associació per a la Promoció del Transport Públic, entre d’altres. Tanmateix l’Ajuntament ha avaluat diversos estudis sobre aquesta mesura realitzats a les ciutats de Londres i Roma.

Analitzada tota la documentació per part de la Regidoria de Mobilitat, el passat dimarts van ser convocades les comissions de la moto i del transport públic del Pacte per la Mobilitat per ser informades de la decisió de mantenir l’ús del carril bus per a autobusos i taxis per motius de seguretat. En qualsevol cas l’Ajuntament va advertir que aquesta decisió s’acompanyaria de noves accions per millorar la seguretat de la moto i l’eficiència de la xarxa d’autobusos al llarg de la legislatura. Al si del debat també es va qüestionar la insuficient amplada del carril bus actual i la incertesa jurídica que provoca mantenir l’actual permissivitat -o vista grossa- de la Guàrdia Urbana amb la ocupació il·legal del carril bus.

En qualsevol cas la PTP vol felicitar el regidor Eduard Freixedas i l’Alcalde Trias per actuar amb prudència i responsabilitat davant d’una proposta que representava tants riscos per a la seguretat vial i el desenvolupament del transport públic. Tanmateix emplacem l’Ajuntament de Barcelona a mantenir aquesta metodologia de treball en altres àmbits que de ben segur necessitaran diàleg i consensos, com és la nova xarxa d’autobusos, l’ampliació del tramvia o la lluita contra la contaminació a la ciutat.