20091212-tramOPINIÓ. Ricard Riol Jurado. President de l’Associació per a la Promoció del Transport Púbilc.

Per primera vegada una reforma urbana es podrà validar i escollir per part de tota la ciutadania. Se’ns preguntarà sobre un projecte amb vocació sostenible: reformar tres 3,5 km d’un carrer objectivament contaminat, congestionat i accidentat per sobre de la mitjana; un espai públic clarament desordenat amb calçades poc funcionals, carrils bici mal implantats, aparcament il·legal i un carril bus en fallida tècnica amb autobusos que s’entorpeixen entre ells.

Els que sempre hem defensat una mobilitat més equitativa i sostenible acceptem de bon grat aquest procés participatiu, tot i la contradicció de coexistir amb d’altres projectes de transport de dubtosa sostenibilitat. Creiem que la ciutadania també hauria d’opinar sobre obres de gran impacte sobre les persones com és l’autovia des de Sagrera fins el nus de la Trinitat, el túnel viari de Plaça d’Espanya al Morrot, o l’ampliació de la ronda Litoral a vuit carrils…

Aquesta setmana el tramvia ha estat objecte d’escarni des d’una tribuna tan “imparcial” com és la del RACC. Sembla no importar que tot i no gaudir de la prioritat semafòrica desitjada, el tramvia ha assolit 80.000 viatgers diaris i obté la millor nota com a transport públic per part dels usuaris. Sense massa rigor científic, s’ha banalitzat sobre la seva capacitat, estalvi energètic i rapidesa, superior als autobusos elèctrics; s’ha negat l’èxit de les implantacions a Barcelona o que circuli per carrers cèntrics a ciutats europees importants! Però aquestes inexactituds, lluny d’estar qüestionades, s’han sacralitzat com a veus de la mobilitat de l'”Antic Règim”.

“Antic” perquè tot Europa ha deixat de considerar el carrer com un flux de vehicles per considerar-lo un flux de persones, on la mobilitat no motoritzada i els transports públics compten i tenen la importància que mereixen per la seva eficàcia, equitat i sostenibilitat. I “Règim” perquè a diferència de la reforma central de la Diagonal, les seves obres s’han imposat sense processos participatius ni consultes ciutadanes.

Molt probablement i de fora simbòlica, un dels grans fracassos d’aquest “Antic Règim”, el tortell de les Glòries, s’enderrocarà per donar pas a un tramvia i una reforma de la Diagonal per a tothom, validats en consulta popular. Tota una lliçó de democràcia, tot un triomf de la sostenibilitat.

Ricard Riol Jurado

President de l’Associació per a la Promoció del Transport Públic