logo-parlament

Llei 9/2003, de 13 de juny, de la mobilitat

  El President de la Generalitat de Catalunya Sia notori a tots els ciutadans que el Parlament de Catalunya ha aprovat i jo, en nom del Rei i d’acord amb el que estableix l’article 33.2 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya, promulgo la següent LLEI Preàmbul La mobilitat va esclatar com una de les característiques de…

Continua llegint