La PTP considera insuficient i discriminatòria la proposta d’Ordenança sobre tarifació social de l’AMB i hi presenta al·legacions

🙋‍♀️ La PTP considera excessivament tímid l’abast de l’ordenança i denuncia que l’àmbit d’aplicació de l’ordenança és insuficient, discriminatori i injust 🚫 L’Ordenança presentada per l’AMB representa una greu discriminació per raons d’edat i a persones amb diversitat funcional 👉 Des de la PTP instem a la unificació de requisits i criteris en l’obtenció del…

Continua llegint