Search

Adif es compromet a donar solució a tots els passos de vianants d’estacions de Catalunya i renova el pas de Sant Feliu on va succeir la tragèdia

set. 07 2009

set.

07

2009

logo-pmr-rodoSant Feliu de Llobregat. La PTP celebra la celeritat amb què el delegat de Foment a l’àrea de Barcelona, el Sr. Jordi Prat, ha resolt les peticions expressades al darrer comunicat de l’entitat sobre el mal estat d’alguns passos de vianants sobre la via fèrria a Catalunya, que va saldar-se amb una víctima mortal a Sant Feliu el darrer 24 d’agost.

En resposta a la carta proposada per la PTP, el delegat de Foment ha anunciat que a banda del Pla de Rodalies, que invertirà 350 milions d’Euros per construir passos a diferent nivell adaptats a persones amb mobilitat reduïda a tota la xarxa de Rodalies, el Ministeri de Foment revisarà tots els passos de vianants entaulats per localitzar i substituir els que es trobin en mal estat per plataformes uniformes de cautxú.

Aquest és l’objectiu que la PTP es va marcar quan va decidir treure el tràgic cas de l’accident de Sant Feliu a la llum. Sabem que aquesta inversió no podrà retornar la vida a la víctima, però tenim el convenciment que servirà per evitar noves tragèdies relacionades amb problemes dels qui avui ja utilitzen correctament els serveis ferroviaris i els seus creuaments. La PTP vetllarà pel compliment del compromís del Ministeri Foment i agraeix al Sr. Jordi Prat les gestions per posar fi a aquesta situació de perill en què es trobaven els usuaris amb més problemes de mobilitat. A tal efecte, esperem la publicació d’un calendari de renovacions el més aviat possible.

D’altra banda informem que el pas de vianants de Sant Feliu de Llobregat on va succeir la tragèdia serà breument substituït per un nou pas amb plataforma contínua de cautxú, d’acord amb les declaracions de responsables d’Adif i amb els materials dipositats durant aquest cap de setmana a l’estació de la ciutat.

20090907-passantfeliu

Final de l’andana de la via 2. Sant Feliu de Llobregat. 05 de setembre de 2009

 

Benvolgut Sr.,

Comparteixo amb vostè la preocupació i lamento profundament el fatal accident esdevingut el passat 24 d’agost (sobre les circumstàncies i responsabilitats del qual està investigant el jutjat de Sant Feliu), en el pas entaulonat entre andanes de l’estació de Sant Feliu de Llobregat. Li puc assegurar que tant el Ministeri de Foment com Adif tenen una especial preocupació per la seguretat dels viatgers i la millora de l’accessibilitat de les estacions, cosa que es tradueix en un Programa de modernització (dotat amb 350 M€) d’estacions -dins del Pla d’Infraestructures de Rodalies 2008-2015-, que preveu la implantació de passos inferiors entre andanes, amb ascensors per a les persones amb mobilitat reduïda (PMR), a totes les estacions de la xarxa. Actualment, i amb una dotació de 125 M€, estan en marxa actuacions de millora d’accessibilitat i adaptació a PMR a 50 estacions, entre les quals hi ha Mataró, Castellbisbal, Cornellà, Castelldefels i Barberà del Vallès, ja en servei, i Castelldefels Platja i Montcada i Reixac-Santa Maria, en execució.

En el cas de l’estació de Sant Feliu de Llobregat, la solució prevista és més ambiciosa, amb el soterrament del tram urbà de la línia ferroviària (1.545 m) que elimina el pas a nivell existent, i la construcció d’una nova estació subterrània (solució també adoptada i en servei a Vilafranca del Penedès i el Prat de Llobregat, en execució a Montmeló i Sant Andreu Comtal, i prevista a Sagrera-Meridiana -nova estació- i a Bellvitge). El febrer d’enguany es va sotmetre a informació pública l’estudi informatiu d’aquest soterrament, i ara és en redacció el projecte constructiu. Un cop acabat aquest, la partida per a la seva execució ja està programada en el Pla d’Infraestructures de Rodalies esmentat.

De tota manera, per millorar a curt termini la seguretat dels viatgers en el creuament entre andanes -molt diferent d’un pas a nivell urbà, ja que requereix les màximes precaucions del vianant i no és susceptible de protegir-lo amb barreres i senyals lluminosos i acústics-, Adif revisarà tots els passos entaulonats existents a la xarxa ferroviària estatal de Catalunya, i els substituirà on sigui convenient per passos amb paviment uniforme de cautxú, i de forma immediata  en el cas del pas entre andanes de Sant Feliu.

Li agraeixo sincerament la seva carta, que estimula a l’Administració competent a aprofundir en la prioritat atorgada a la seguretat en la circulació ferroviària. Rebi una salutació ben cordial,

Jordi Prat Soler

Delegat del Ministeri de Foment  per a la coordinació d’actuacions ferroviàries  a l’àmbit metropolità de  Barcelona

També et pot interessar...