Search

AENA suprimeix l’autobús llançadora entre l’estació de Rodalies de l’Aeroport i la terminal T1, perjudicant milers de viatgers cada dia

nov. 05 2012

nov.

05

2012

20121105-aeroport1

■ Per segona vegada el Ministeri de Foment actua en contra de la mobilitat sostenible a l’aeroport T1 del Prat: primer va interrompre la licitació del perllongament del servei de Rodalies entre la T2 i la T1, ara suprimeix la llançadora Rodalies – T1.

■ L’alternativa d’agafar la llançadora interna T2-T1 suposa una greu afectació als usuaris en termes de temps i incomoditats

 

 

NO A LA SUPRESSIÓ DE L’ENLLAÇ ENTRE RODALIES I LA T1. La PTP vol manifestar un profund rebuig a la decissió unilateral d’AENA (Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea, entitat pública depenent del Ministeri de Foment) de suprimir el servei d’autobusos llançadora entre l’estació de Rodalies de l’Aeroport (situada a 200 metres de la terminal T2) i la nova terminal T1. Considerem que l’alternativa plantejada per AENA, d’utilitzar el servei llançadora intern entre les terminals T1 i T2, que no passa per l’estació de Rodalies, perjudica greument els usuaris en termes d’increment de temps de viatge i incomoditats:

  • Un transbordament que es directe entre l’andanda i la parada del bus passarà a fer-se a través de la passarel·la de l’aeroport entre l’estació de Rodalies i la T2, un trajecte que inclou dos canvis de nivell i un passadís de 200 metres. Cal tenir present, a més, que els usuaris d’aquest servei solen carregar maletes i tenen diferents graus de mobilitat i rapidesa. En aquest concepte s’afegiran entre 3 i 6 minuts en la relació Barcelona – T1 via Rodalies.
  • S’eliminen unes llançadores que funcionaven de forma eficient, coordinades amb l’arribada dels trens, per un servei que funciona amb unes freqüències totalment desvinculades del servei ferroviari. Els autobusos llançadora sortien en bateries de 2 o 3 en funció de la càrrega dels trens a l’arribada. Amb el nou plantejament s’ocasionaran temps d’espera variables entre 6 i 9 minuts.
  • Es barregen als mateixos vehicles els usuaris que canvien de terminal, de la T1 a la T2 i viceversa, amb els de connexió entre la T1 i el servei de Rodalies. En determinades hores aquest aspecte pot ser crític.

 

En total, el temps perdut en la relació Barcelona – T1 serà entre 10 i 15 minuts. Si afegim uns temps de viatge del servei ferroviari que no han fet més que incrementar-se degut a la política ferroviària del Ministeri de Foment i urbanística de l’Ajuntament de Barcelona, ens trobem davant d’un escenari cada vegada més depenedor de la carretera en l’enllaç de l’Aeroport del Prat amb la regió metropolitana. La PTP vol emplaçar l’empresa pública AENA a restablir les llançadores anteriors o establir un punt de parada a l’estació de Rodalies que incorpori coordinació amb l’arribada dels trens.

 

EL TRANSPORT PÚBLIC DE L’AEROPORT DEL PRAT, UNA VEGADA MÉS, PERJUDICAT PEL MINISTERI DE FOMENT. Actualment la T1 de l’Aeroport és el més gran centre generador de mobilitat de Catalunya sense servei de ferrocarril. La construcció d’un nou accés de Rodalies, que doni servei a les dues terminals del Prat, està prevista al Pla de Rodalies i hauria d’haver estat executada al mateix temps que la nova temrminal T1, ja que són dues actuacions a càrrec d’empreses públiques depenents del Ministeri de Foment, ADIF i AENA. Però la històrica manca de prioritat que han patit les Rodalies de Barcelona s’ha traduït no només en l’endarreriment d’aquesta actuació, sinó en la suspensió de la licitació d’aquest enllaç l’any 2009.

 

A Madrid les coses han anat molt diferent. La licitació de l’accés de Rodalies a l’Aeroport de Barajas també va dur-se a terme l’any 2009, com a Barcelona, i enlloc d’interrompre’s el procés va donar lloc a una ràpida execució que ha estat inaugurada el passat 22 de setembre de 2011. En aquest sentit la PTP també exigeix la licitació immediata d’aquest important enllaç ferroviari de les Rodalies de Barcelona, que a més de connectar el més gran centre generador de mobilitat sense trens, permetrà desdoblar l’actual tram crític en via únia entre el Prat i la T2.

També et pot interessar...