Albert Obiols, secretari de la PTP, ha participat al 8è fòrum de la mobilitat al Consell Comarcal del Baix Llobregat dedicat al transport públic per carretera. Aquest fòrum ha tractat els projectes de vies reservades per al transport públic a la B23, C245 i la C31 i altres mesures per afavorir la mobilitat sostenible. La PTP ha estat encarregada de parlar sobre la C31 i els diversos reptes que té aquesta via per afavorir els autobusos que graviten al voltant d’aquest eix d’accés a Barcelona, que és el que compta amb el més gran nombre de circulacions de bus interurbà.

Descarregar presentació “Afavorir el transport públic i la intermodalitat a la C31” (PDF, 2’49 MB)