Search

Alternatives sostenibles al túnel d’Horta

març 31 2001

març

31

2001

La PTP va presentar el document “Alternatives sostenibles al Túnel d’Horta” en l’abril de 2001. En el document es pretén demostrar que l’alternativa de la PTP, basada fonamentalment en la millora del transport públic, té una capacitat de transport vuit vegades superior a la del Túnel d’Horta per cotxes, la qual cosa constitueix una garantia plena de què les comunicacions entre el Vallès i Barcelona no es col·lapsaran com a mínim en cent anys. Per contra, s’ha avaluat que el Túnel d’Horta es col·lapsi al cap de pocs anys de la seva inauguració. El document de la PTP, que es troba en aquesta plana web, ha estat confeccionat a partir de sis eixos bàsics:

  1. Construcció d’un nou ferrocarril o metro regional entre Barcelona i el Vallès, utilitzant com a punt de pas el corredor del Besòs, amb tres forques al Vallès: cap a Caldes de Montbui (corredor de la Riera de Caldes), cap a Sabadell i Castellar del Vallès (corredor del Ripoll) i cap a Cerdanyola-UAB-Terrassa (corredor de la Serra de Galliners i de la Via Verda).
  2. Creació dun carril bus a lautopista A-18, a partir de guanyar un carril més sobre lactual secció. Quatre carrils en total, tres per vehicles privats i un exclusiu pel transport públic.
  3. Substancial increment de loferta en autobús en laccés a Barcelona (principal diferencial amb Madrid).
  4. Increment de l’oferta ferroviària sobre la xarxa actual: FGC i línies C-3, C-4 de Renfe, i creació de la nova línia C-5, de Renfe, entre Martorell i l’Hospitalet, 5. passant per el Vallès i Barcelona, utilitzant el ramal el Papiol-Mollet.
  5. Una gestió sostenible dels peatges (Vallvidrera i la Llagosta) afavorint lagrupació de viatgers en un mateix vehicle privat: “Operació Tres en Un”, consitent en què en hora punta els automòbils amb tres passatgers no paguin peatge. Lliure pas al transport públic regular i discrecional en aquestes barreres de peatge.
  6. Altres mesures complementàries relacionades amb la protecció per als autobusos a les entrades de les ciutats del Vallès i l’elaboració de plans d’accés sostenible als deu principals polígons industrials del Vallès.
logo30-save ALTERNATIVES SOSTENIBLES AL TÚNEL D’HORTA. Resum

 

ALTERNATIVES SOSTENIBLES AL TÚNEL D’HORTA. Plànols

20010401-thorta-01-mini

El nou metro regional dintre de Barcelona
Proposta de nova línia ferroviària per la PTP

20010401-thorta-02-mini

El pas pel congost del Besòs del nou metro regional
Proposta de nova línia ferroviària per la PTP

20010401-thorta-03-mini

Les tres forques del Vallès del Nou Metro Regional
Proposta de nova línia ferroviària per la PTP

20010401-thorta-04-mini

Nou servei de bus Vallès Exprés
Proposta de nova línia ferroviària per la PTP

20010401-thorta-05-mini

Nova línia C-5 de Renfe
Proposta de nova línia ferroviària per la PTP

TÚNEL D’HORTA VIARI. Plànols

20010401-thorta-06-mini

Traçat del projecte del túnel d’Horta
Anàlisi sostenibilista de l’impacte sobre la mobilitat del projecte del túnel d’Horta

20010401-thorta-07-mini

Serveis ferroviaris a través de Collserola
Anàlisi sostenibilista de l’impacte sobre la mobilitat del projecte del túnel d’Horta

20010401-thorta-08-mini

Serveis d’autobusos situats a l’àmbit del túnel d’Horta
Anàlisi sostenibilista de l’impacte sobre la mobilitat del projecte del túnel d’Horta

20010401-thorta-09-mini

Previsions del PIT “Grand Avenir”
Anàlisi sostenibilista de l’impacte sobre la mobilitat del projecte del túnel d’Horta

20010401-thorta-10-mini

Xarxa proposada d’autobusos Vallès-Exprés
Anàlisi sostenibilista de l’impacte sobre la mobilitat del projecte del túnel d’Horta

La PTP recolza la Plataforma Ciutadana contra el Túnel d’Horta

El Govern de la Generalitat vol construir el Túnel d’Horta. El túnel uniria Barcelona i Sabadell, en doble calçada i amb dos carrils per sentit. El projecte preveu que el túnel neixi al barri barcelonès d’Horta, a la sortida 4 de la Ronda de Dalt, arribi a Cerdanyola, travessant en túnel el Massís de Collserola , circumval·li aquesta població per l’oest, creui lautopista A-7 (B-30) i finalitzi el seu recorregut enllaçant a l’autopista A.-18, a poca distància de la sortida sud de Sabadell.

Avui el projecte del túnel d’Horta és segurament l’obra emblemàtica d’allò que no sha de fer si el que es vol com s’anuncia a bombo i platillo– és que la mobilitat sigui cada cop més sostenible. Amb el túnel es continuarà impulsant la política de col·locar més cotxes en una ciutat, Barcelona, que ja en té prou de cotxes. La política encertada seria treure cotxes, no posar-ne més. És sorprenent que mentre l’opinió pública clama perquè hi hagi més transport públic la resposta del Govern sigui la de proposar una nova autopista urbana.

El túnel d’Horta aporta més capacitat, no més accessibilitat. Barcelona i el Vallès ja estan prou ben comunicats per carretera. Sumant tota l’oferta de xarxa viària hi ha un total de catorze carrils per sentit. El problema és que durant moltes hores al dia està col·lapsada. L’experiència ens diu que posar més oferta de poc serveix perquè al cap de tres o quatre anys el sistema es torna a col·lapsar. Per millorar la mobilitat entre Barcelona i el Vallès cal apostar pel transport públic. És per això que la PTP recolza la Plataforma Ciutadana contra el Túnel d’Horta

També et pot interessar...