Search

Amb les noves Rodalies del Camp de Tarragona i de l’Àrea de Girona, la descentralització del servei de Rodalies ja és un fet

març 24 2014

març

24

2014

Tren RT1 31587 Tarragona-Reus de la inauguració oficial Primer tren RT2 31551 a la seva arribada a Cambrils

La PTP celebra la posada en marxa de les Rodalies del Camp de Tarragona el passat 20 de març i les de Girona, avui 24 de març. Amb aquesta operació s’ha produït el més gran canvi d’horaris de ferrocarril a Catalunya des de la posada en marxa de Rodalies de Barcelona, a començaments dels anys 90 del segle passat.

 

La posada en marxa de les línies RT1 (Reus-Tarragona), RT2 (Cambrils-Tarragona-l’Arboç) i RG1 (Mataró-Girona-Figueres) es complementen amb el servei regional ferroviari previ i permeten alhora trencar-ne la radialitat. Els nous serveis posen en valor una xarxa ferroviària infrautilitzada capaç de generar connexions suburbanes ràpides de màxim interès per a les àrees metropolitanes del Camp de Tarragona i Àrea de Girona.

 

 

CAMP DE TARRAGONA. La 2a àrea metropolitana del país estrena un servei ferroviari basat en dos trens llançadora de curt recorregut. Es tracta d’una primera fase que encara no abasta de forma directa les connexions entre el Camp de Tarragona, Vilanova i la Geltrú i Vilafranca del Penedès, cosa que s’hauria de produir a la següent fase a partir de l’extensió de les línies RT1 i RT2 o amb la seva fusió amb les línies de Rodalies de Barcelona R2 Sud i R4 Sud respectivament. També està prevista la integració tarifària abans de l’estiu, que permetrà els usuaris d’utilitzar tren i bus segons els interessi en cada moment i no segons el tipus de bitllet que es comprin prèviament.

 

A més de les noves línies s’han transformat dos serveis R16 en directes entre Tarragona i BCN i viceversa, estrenant-se la primera connexió regional entre aquestes capitals de demarcació sense parades intermèdies. Coordinats amb aquests trens, s’han creat dues noves connexions R15 Reus-BCN i viceversa. Els serveis s’enllacen de forma directa a les andanes de vies 2 i 4 de Tarragona. A més s’han incrementat els serveis regionals prestats amb el nou tren sèrie 449, el més modern de Regionals de Renfe. També cal destacar la posada en marxa de la primera línia de la xarxa Expres.cat, entre el Vendrell i Tarragona ciutat.

 

Mentre no arriba la segona fase de Rodalies, la PTP proposa a Renfe i al Departament de Territori i Sostenibilitat un canvi en la presentació dels horaris per a què els usuaris puguin combinar fàcilment trens regionals i de rodalia. Això permetria, per exemple, passar dels 17 serveis R15-R14 entre Reus i Barcelona a 24 connexions, tenint en compte els possibles enllaços entre la línia R16 i RT1. Aquest horari permetria, a més, unificar els horaris de les Rodalies del Camp de Tarragona amb els de connexió regional amb Barcelona capital. Aquesta proposta pren l’exemple dels horaris de les Rodalies de Girona. En cas de no facilitar-se aquesta informació es corre el risc de no captar tot el públic potencial de les millores, que inicialment partirà de la demanda ja existent.

20140324-horaris

Exemple d’horari combinat, amb els transbordaments indicats en requadre


logo15-save Proposta PTP d’horaris combinats

 

L’àmbit del Camp de Tarragona també requereix millores d’accessibilitat i integració, com és el nou baixador de Bellisens (Reus), que donaria servei a l’Hospital Comarcal, la zona universitària i tot el sud d’aquesta població; així com la possibilitat d’enllaçar els serveis regionals de l’alta velocitat amb el de Rodalies, pendent de la interconnexió de l’Arboç.

 

ÀREA DE GIRONA. L’àmbit de Girona estrena un servei basat en l’extensió de vuit serveis de la línia R1 actual generant-se una nova connexió el Maresme – la Selva – Gironès sense transbordaments a Maçanet Massanes i un reforç del servei Girona – Figueres. Els nous serveis s’integren amb el servei ferroviari regional previ i enllacen amb el servei regional d’alta velocitat a l’estació de Girona.

 

En els dos casos no s’ha assolit encara la desitjable cadència horària que ha de caracteritzar un servei de Rodalies, però és un primer pas històric i una primera fase.

 

La PTP felicita el Departament de Territori i Sostenibilitat i Renfe Operadora per haver canviat uns horaris pràcticament invariables des de l’època de Felipe González. Tot i les dificultats econòmiques i polítiques del moment, la modificació d’aquest anquilosat servei ha estat possible gràcies a tres factors:

 

  • l’impuls de la societat civil i l’administració local, amb un treball incansable de convenciment a diverses escales,

  • el traspàs de competències del servei ferroviari regional derivada del nou Estatut d’Autonomia de Catalunya, sota el qual el servei de rodalia i regionals passa a estar a les ordres de la Generalitat en comptes del Ministeri de Foment,

  • i el canvi d’estratègia política de la Generalitat de Catalunya, que ha abandonat el discurs de les obres faraòniques (construcció massiva d’autovies mentre es planificaven ferrocarrils irreals) per abordar l’autèntica necessitat ciutadana, els serveis de mobilitat.

 

logo15-link Galeria fotogràfica inauguració Rodalies i Expres.cat del Camp de Tarragona

logo15-link Plataforma en Defensa del FC del Camp de Tarragona (PDF.Camp)

 

Barcelona, 23 de març de 2014

També et pot interessar...