Search

Diverses entitats ambientals i socials han subscrit el Compromís per una política de viatges sostenibles, promogut per eco-union en el marc de la iniciativa Viaja en Verde, en resposta a la urgent crisi climàtica. Aquest compromís implica la implementació de mesures concretes per promoure una mobilitat més sostenible i reduir l’impacte ambiental dels desplaçaments del seu personal i col·laboradors. L’objectiu és incentivar més organitzacions a unir-se i assumir la responsabilitat de reduir les emissions climàtiques derivades de la mobilitat, alhora que es fomenta la consciència sobre l’impacte social i mediambiental dels viatges i s’aposta pel transport sostenible. En última instància, aquest compromís contribueix a la lluita contra el canvi climàtic i promou un sistema de transport més just i sostenible.